Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Forskning > Forskningsområder > Audiovisuelle medier (ph.d.) > Forskningssenter for audiovisuelle medier

Forskningssenter for audiovisuelle medier

Forskningssenter for audiovisuelle medier er et fagmiljø som arbeider målrettet for å styrke forskning, studieportefølje og regionalt, nasjonalt og internasjonalt nettverk innenfor fagfeltet audiovisuelle medier. Senteret legger særlig vekt på å søke eksterne forskningsmidler, utvikle undervisningstilbud på nett og skape møteplasser for akademikere, studenter/ph.d.-kandidater og praktikere innen mediefaget.

Senteret står for driften av ph.d-utdanningen Audiovisuelle medier: Fellesgrad mellom NTNU og HINN i samarbeid med Senter for mediepedagogikk ved HINN. Forskningssenter for audiovisuelle medier har en faglig profil som samsvarer med ph.d-programmets kjerneområder: de audiovisuelle medienes estetikk, produksjonsforhold, historie og didaktikk.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 07.06.2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L