Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Kontakt

Ph.d.-ledelse

Professor Roel Puijk, Avdeling for samfunnsvitenskap, Høgskolen i Innlandet

Førsteamanuensis Sara Brinch, Institutt for kunst- og  medievitenskap, NTNU

Administrativ koordinator

Mona Ødegaard, tlf,: 61 28 74 95, Avdeling for samfunnsvitenskap, Høgskolen i Innlandet

Rådgiver Gro Lurås, tlf.: 73 59 66 89, HF fakultetsadministrasjon (permisjon)

Jobbmuligheter

En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.

En doktorgrad fra HINN eller NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning.

Undersøkelser viser at personer med doktorgrad har svært høy grad av sysselsetting. Akademia blir ofte ansett som den vanligste karriereveien for personer med doktorgrad, men en stor andel av våre doktorer går videre til ledende jobber innen privat næringsliv.

Det store flertallet av doktorer innen humaniora fortsetter innen akademia som postdoktorer, forskere, førsteamanuenser og, på sikt, professorer. Utenfor akademia finner vi våre doktorer innen museumssektoren, i Språkrådet, Kulturrådet, Statped, Norges forskningsråd og instituttsektoren. Noen starter også for seg selv som selvstendig næringsdrivende. Med en doktorgrad innen audiovisuelle medier vil du ha spesiell kompetanse til arbeid i kultursektoren og i de kreative industriene.

HF, NTNU arrangerte en undersøkelse i 2013 over hvor deres doktorer ender etter endt disputas. Resultatet var svært positivt og visste at de fleste med doktorgrad fra HF går videre til relevante jobber der de får brukt utdannelsen sin direkte og indirekte gjennom den kompetanse og ferdigheter som de opparbeider seg gjennom studiet.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 07.06.2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L