Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Kontakt

Ph.d.-ledelse

Professor Roel Puijk, Avdeling for samfunnsvitenskap, Høgskolen i Innlandet

Førsteamanuensis Sara Brinch, Institutt for kunst- og  medievitenskap, NTNU

Administrativ koordinator

Mona Ødegaard, tlf,: 61 28 74 95, Avdeling for samfunnsvitenskap, Høgskolen i Innlandet

Rådgiver Gro Lurås, tlf.: 73 59 66 89, HF fakultetsadministrasjon (permisjon)

Læringsmål

Kunnskap

Kandidaten…

 • er i kunnskapsfronten innen fagområdet audiovisuelle medier
 • kan bidra til å utvikle ny kunnskap, nye teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet audiovisuelle medier
 • behersker og kan videreutvikle fagområdets begrepsapparat
 • behersker fagområdets metoder
 • behersker vitenskapsteoretiske problemstillinger
 • evner å vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike metoder og prosesser i forskningsprosjekter
 • har innsikt i det forskningsetiske grunnlaget for vitenskapelig arbeid
 • har innsikt i teoretiske og estetiske problemstillinger tilknyttet audiovisuelle medier
 • har innsikt i sentrale utfordringer og aktuelle debatter i internasjonal forskning på audiovisuelle medier
 • har innsikt i vitenskapelige studier av forskningsformidling
 • har innsikt i hvordan forskere og media kan interagere på fruktbare måter
 • har innsikt i audiovisuelle medienes muligheter og begrensninger når det gjelder forskningsformidling
 • har innsikt i tradisjoner og nyutvikling innen medieproduksjonsforskning (gjelder de som følger det ikke-obligatoriske emnet Medieproduksjonsforskning)
 • har innsikt i forskning på innovasjonsprosesser i mediebransjen og etiske problemstillinger i tilknytning til dette feltet (gjelder de som følger det ikke-obligatoriske emnet Medieproduksjonsforskning)

Ferdigheter

Kandidaten…

 • kan formulere relevante problemstillinger på fagområdet audiovisuelle medier
 • kan utfordre etablert kunnskap på fagområdet audiovisuelle medier
 • kan planlegge og gjennomføre forskning innen fagområdet audiovisuelle medier på et høyt internasjonalt nivå•
 • kan håndtere og utfordre sammensatte vitenskapsteoretiske spørsmål knyttet til egen forskning•
 • kan plassere eget prosjekt inn i et eller flere vitenskapsteoretiske paradigmer
 • kan utfordre og debattere sentrale estetiske og teoretiske problemstillinger i internasjonal forskning på audiovisuelle medier
 • kan formidle eget forskningsprosjekt i tekst, sosiale medier eller audiovisuelle produksjoner
 • kan formulere problemsstillinger når det gjelder medieproduksjonsforskning• (gjelder de som følger det ikke-obligatoriske emnet Medieproduksjonsforskning)
 • kan identifisere innovasjonspotensialet i etablerte medieselskaper (gjelder de som følger det ikke-obligatoriske emnetMedieproduksjonsforskning)

Generell kompetanse

Kandidaten …

 • kan identifisere relevante etiske problemstillinger og utøve sin forskning med faglig integritet•
 • kan formidle forskningsresultater i anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler
 • kan formidle forskningsresultater til et bredt publikum på en etisk forsvarlig måte
 • kan formidle forskningsresultater ved hjelp av audiovisuelle medier•
 • har innsikt i vitenskapelige sjangre
 • kan håndtere kritikk og argumentasjon i forbindelse med egen forsking
 • kan delta i faglige debatter på fagområdet de audiovisuelle medienes estetikk nasjonalt og internasjonalt
 • kan vurdere behovet for, ta initiativ til og drive innovasjon
Sist oppdatert: Brit Ragnhild Svoen 15.09.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L