Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Kontakt

Ph.d.-ledelse

Professor Roel Puijk, Avdeling for samfunnsvitenskap, Høgskolen i Innlandet

Førsteamanuensis Sara Brinch, Institutt for kunst- og  medievitenskap, NTNU

Administrativ koordinator

Mona Ødegaard, tlf,: 61 28 74 95, Avdeling for samfunnsvitenskap, Høgskolen i Innlandet

Rådgiver Gro Lurås, tlf.: 73 59 66 89, HF fakultetsadministrasjon (permisjon)

Studiets oppbygning

Ph.d. er et treårig studium som normalt bygger på en femårig mastergrad eller annen likeverdig utdanning. Studiet består av en opplæringsdel på minimum 30 studiepoeng og en doktoravhandling.

Opplæringsdelen og doktorgradsarbeidet utføres parallelt, men det anbefales at du fullfører opplæringsdelen tidlig i løpet. Opplæringsdelen må være fullført og godkjent før du leverer avhandlingen.

Opplæringsdelen

Opplæringsdelen skal inneholde faglig og metodisk skolering på høyt vitenskapelig nivå for å kvalifisere til arbeidet med avhandlinga og sikre dybde og bredde i kandidatens vitenskapelige kompetanse. Den skal bidra til at kandidaten videreutvikler et selvstendig og reflektert forhold til egen og andres forskning, og forskningens rolle i en større sammenheng. Det anbefales at du fullfører opplæringsdelen tidlig i ph.d.-studiet.

Avhandlingen 

Ph.d.-avhandlingen skal være et selvstendig, vitenskapelig arbeid som oppfyller internasjonale standarder med hensyn til etiske krav, faglig nivå og metode innen fagområdet. Avhandlingen skal bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på et nivå som tilsier at den vil kunne publiseres som en del av fagets vitenskapelige litteratur.

Sist oppdatert: Brit Ragnhild Svoen 15.09.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L