Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Forskning > Forskningsområder > Barn og unges kompetanseutvikling (ph.d.)

Forskningssenter for barn og unges kompetanseutvikling (BUK-senteret) ved Høgskolen i Innlandet har to hovedoppgaver:

  • Å drive en tverrfaglig ph.d-utdanning innenfor området barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling
  • Å være en arena for utvikling av forskning innenfor området barn og unges deltakelse og kompetanseutvikling

Stipendiat Eirin Annamo vil presentere sitt doktorgradsprosjekt "Kritisk realistisk transformativ læring" innenfor doktorgradsområdet Barns og unges deltakelse og kompetanseutvikling (BUK) 30. mai kl. 1215-1430.

Stipendiat Erik Hagaseth Haug disputerer for sin doktorgrad 9. juni om kvalitet i norske skolers karriereveiledning. Tittel på avhandlingen er “Kvalitet i norske skolers karriereveiledning - I spennet mellom storsamfunnets behov og elevenes autonomi».

Les mer om disputasen på inn.no

Karen Parish will present her Ph.D.-project "An embedded human rights logic? A comparative study of International Baccalaureate schools in different contexts" May 4th.

Som en av elevene forklarer det: «Vi gjør noe med … eller hva skal jeg si da? Vi gjør noe anna.»

Bak bloggposten "Hvor gammel er egentlig dette barnet?" på bloggen Barns beste, står stipendiat Ulrika Håkansson ved HiL. Blogginnlegget er nå blitt delt over 1000 ganger på Facebook.

Kontaktinformasjon

Mari Rysst (leder)
e-post: mari.rysst@inn.no
Tlf.: +47 61 28 80 65

Rune Hausstätter (nestleder)
e-post: rune.hausstatter@inn.no
Tlf: +47 61 28 83 42

Agnete Orderløkken (koordinator) 
e-post: agnete.orderlokken@inn.no
Tlf.: +47 61 28 85 55

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L