Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Atle Hauge

Tittel: Professor
E-post: atle.haugeSPAMFILTER@hil.no
Telefon: + 47 61 28 81 63
Profil i databasen Cristin
Portrett Atle Hauge (Foto: kunnskapsverket.org)

Atle Hauge har en doktograd fra Uppsala Universitet fra 2007, og hovedfag fra Universitet i Oslo fra 1998. Han har en spesiell forskningsinteresse for kulturnæringene, og har blant annet skrevet en avhandling om svensk moteindustri (Dedicated Followers of Fashion, Uppsala Universitet 2007).

Han er en del av forskerteamet i Kunnskapsverket. Han har også hatt en post-doc i Canada ved Universitet i Toronto.

Han kommer fra en jobb i Østlandsforskning, der han har jobbet spesielt med kulturnæringene, regional utvikling/regionale analyser og Richard Floridas teorier om "Den kreative klassen".

Atle Hauge er tilknyttet Senter for innovasjon i tjenesteyting (SIT) ved HiL.

In English

Atle Hauge is professor in service innovation at Lillehammer University College. He is also a team member of Knowledge Works – the Norwegian national Centre for Cultural Industries. He has a PhD from the Department of Social and Economic Geography at Uppsala University, and held a postdoctoral position at the University of Toronto from 2007 to 2008.

Earlier in his career he worked for Hedmark County in the department for regional development. He has worked on several projects on the cultural industries, and his PhD thesis was on the Swedish fashion industry. In particular, his thesis focused on the production of symbolic value and brand building.

Other research interests are service innovation, digitization and regional development.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L