Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Britt Rydjord

Tittel: Leder Senter for innovasjon i tjenesteyting
E-post: britt.rydjordSPAMFILTER@hil.no
Telefon: +47 61 28 81 90/938 271 72
Profil i databasen Cristin
Britt Rydjord (Foto: Gro Vasbotten/HiL)

Britt Rydjord er leder av Senter for innovasjon og tjenesteutvikling (SIT).

Hun har bakgrunn innen naturvitenskap med phD fra UiO, og har tidligere jobbet ved Folkehelseinstituttet, Veterinærhøgskolen og Sykehuset Innlandet.

Hun ble ansatt på HIL fra april 2015.

Som leder av SIT skal hun samle fagfeltet rundt innovasjon i privat og offentlig tjenesteyting, samt tilrettelegge og stimulere til forskning.

SIT skal understøtte INTOP (doktorgradsprogrammet rundt innovasjon i offentlig og privat sektor) med relevant forskningsvirksomhet.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L