Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Martin Rønningen

Tittel: Professor og Ph.d.-leder INTOP
E-post: martin.ronningenSPAMFILTER@hil.no
Telefon: + 47 61 28 83 18
Profil i databasen Cristin
Martin Rønningen

Martin Rønningen er Dr.polit (sosiologi) fra Universitetet i Trondheim (nå NTNU) 1993. Professor ved Høgskolen i Lillehammer, avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap. Har tidligere vært ansatt ved Norsk senter for bygdeforskning og Østlandsforskning.

I tillegg har Rønningen vært forskningskoordinator for Norges forskningsråds program for reiselivsforskning 1994 - 1997, og medlem av programstyret for reiselivsforskning 1998 - 2003 (Norges forskningsråd).

I perioden 1. august 2001 – 31. juli 2007 var Rønningen prorektor ved Høgskolen i Lillehammer og viserektor fra 1. august 2007 til 1. august 2008.

Forskningsområdene er lokale og regionale utviklingsprosesser, nye samvirkeformer og reiseliv. Reiselivsforskningen har dreid seg om destinasjonsorganisering og utvikling, turistatferd, destinasjons-image og nå innovasjon i reiselivsnæringen.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L