Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Sveinung Jørgensen

Tittel: Førsteamanuensis
E-post: sveinung.jorgensenSPAMFILTER@hil.no
Telefon: + 47 61 28 81 87
Profil i databasen Cristin
Sveinung Jørgensen  (Foto: Ingjerd Thon Hagaseth/HiL)

Sveinung Jørgensen er dr.ekon. og førsteamanuensis ved Høgskolen i Lillehammer. Jørgensen forsker blant annet blant annet på strategi, innovasjon og samfunnsansvar. Mer informasjon er tilgjengelig hjemmesiden hans.

Sveinung Jørgensen er tilknyttet Senter for innovasjon i tjenesteyting (SIT) ved HiL.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L