Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Aksel Hagen

Tittel: Dekan
E-post: aksel.hagenSPAMFILTER@hil.no
Telefon: +47 61 28 80 60
Profil i databasen Cristin
Portrett Aksel Hagen

Aksel Hagen er utdannet arealplanlegger og naturforvaltningskandidat ved Norges landbrukshøgskole og er Dr. scient fra NBMU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Han arbeider nå som førsteamanuensis ved høgskolens Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap, og er primært tilknyttet Master of Public Administration (MPA) og Senter for innovasjon i tjenesteyting.

Hagen underviser og forsker innen temaene lokal og regional planlegging – i teori og praksis, og har skrevet doktorgradsavhandling om fylkesplanlegging i Oppland – praksis søker teori. Han har arbeidet som parlamentariker på heltid i ti år, seks år som fylkesvaraordfører/komiteleder og en valgperiode/fire år som stortingsrepresentant, bl.a. som leder av Kommunal- og forvaltningskomiteen.

Hans faglige interesse er ikke minst knyttet til temaet samspillet mellom samfunnsplanlegging – samfunnsutvikling – politikk, og planlegging forstått som en retorisk aktivitet.

Hagen er utnevnt leder av den nasjonale Mesterbrevnemnda 2005 - 2008

Aksel Hagen is educated as a planner and Dr.scient, and works as an associated professor at the Faculty of Economy and Organisational science.  His dr. thesis is about regional planning in Oppland County.

Hagen has worked as a parliamentarian for ten years, - six years as a Deputy county Major/committee chairperson and one election period/four years as Member of Parliament, including chairing The Standing Committee on Local Government and Public Administration.

Hagen's research interest are in local and regional planning, planning as a rhetorical activity, the interaction between planning and politics, and the democratic challenges of governance.

Hagen is appointed to chair the Norwegian of Master Craftsman Certificate Committee 2005 – 2008.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L