Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Gudbrand Lien

Tittel: Professor
E-post: gudbrand.lienSPAMFILTER@hil.no
Telefon: + 47 61 28 81 60
Profil i databasen Cristin
Gudbrand Lien (Foto: Finn Olsen/HiL)

Gudbrand Lien er dr.oecon, professor i bedriftsøkonomi ved Høgskolen i Lillehammer.

Han har tidligere vært forsker ved Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Østlandsforskning. Han har en II- stilling ved NILF idag.

Lien er medforfatter på en internasjonalt anerkjent lærebok om beslutningstaking i landbruket. Videre har han skrevet en rekke artikler i internasjonale tidskrift med bedømmelsesordning. Han har vært biveileder for stipendiat, vært i flere doktorgradsbedømmelseskomiteer og er mye brukt som referee i internasjonale tidskrift.

Gudbrand Liens personlige område

Lien er tilknyttet Senter for innovasjon i tjenesteyting (SIT) ved HiL.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L