Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Håvard Teigen

Tittel: Professor
E-post: havard.teigenSPAMFILTER@hil.no
Telefon: + 47 61 28 80 16
Profil i databasen Cristin
Håvard Teigen (Foto: Gro Vasbotten/HiL)

Håvard Teigen er siviløkonom med høgre avdeling i økonomisk historie, professor i regional økonomi og politikk. Har vore amanuensis, førsteamanuensis og rektor på høgskulen.

Teigens forsking har i sterk grad vore orientert mot distrikts- og bygdeutvikling, med verkemiddelsstudium som spesialisering. Dette og økonomisk historiske studium har vore inngangen til innovasjons- og entreprenørforsking. Her har Teigen hatt spesiell interesse for næringsøkonomisk tiltaksarbeid, politisk og kollektivt entreprenørskap. Saman med andre i fagmiljøet arrangerte han ”Landskonferansen i tiltaksarbeid” i ein tiårsperiode.

Han var første studieleiaren for masterstudiet i Innovasjon og næringsutvikling og er høgskulens ansvarlege for NFR-prosjektet Verdiskapande Regional Innovasjon.

Håvard Teigen er knytt til Senter for innovasjon i tjenesteyting - (SIT).

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L