Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Jon Helge Lesjø

Tittel: Professor
E-post: jon.helge.lesjoSPAMFILTER@hil.no
Telefon: + 47 61 28 83 30
Profil i databasen Cristin
Jon Helge Lesjø (Foto: Gro Vasbotten/HiL)

Jon Helge Lesjø er sosiolog (dr.philos.) og professor ved høgskolens Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap. Han har skrevet doktorgradsavhandling om Lillehammer-OL og publisert lærebok i idrettssosiologi for bachelorstudenter. Lesjø har i mange år forsket på reformer, ideologier og utviklingstrekk i kommunesektoren. Øvrige faglige interesser: offentlig styring og innovasjon samt politisk analyse/valg.

Lesjø er tilknyttet Senter for innovasjon i tjenesteyting.

Jon Helge Lesjø is a sociologist (Dr.Phil.) and a professor at the Faculty of Economics and Organization. His dr. thesis is about the Lillehammer Olympics and he has written a Sociology of Sport textbook for bachelor students. Lesjø has a long time research interest in reforms, ideologies and development in the local government field. Other academic interests are governance and innovation, as well as public policy and elections.

Lesjø is affiliated with the Centre for innovation in services.    

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L