Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Jonas Karlsen Åstrøm

Tittel: Stipendiat innovasjon
E-post: jonas.astromSPAMFILTER@hil.no
Telefon: +47 957 26 189
Profil i databasen Cristin
Portrett Jonas Karlsen Åstrøm (foto: Gro Vasbotten)

Jonas Karlsen Åstrøm har en bachelorgrad i opplevelses- og attraksjonsutvikling ved HiL, og en mastergrad i økonomi og administrasjon med spesialisering i markedsføring fra Høgskolen i Buskerud (nå HBV). Han har tidligere jobbet med blant annet administrasjon og service i organisasjonslivet, film-, hotell- og konsulentbransjen.

Han ønsker å bidra til mer kunnskap på opplevelsesfeltet i reiselivsnæringen, særlig hvordan innovative sammensetninger av markedselementer som tematisering kan bidra til å fremme økt kjøpelyst blant gjester.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L