Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Marit Engen

Tittel: Førsteamanuensis
E-post: marit.engenSPAMFILTER@hil.no
Telefon: +47 61 28 81 07
Profil i databasen Cristin
Portrett Marit Engen (foto: Lars Teppan Johansen)

Marit Engen disputerte for graden Philosophiae Doctor våren 2016, ved Høgskolen i Lillehammer – Innovasjon i tjenesteyting – offentlig og privat (INTOP) med avhandlingen "Frontline employees as participants in service innovation processes – Innovation by Weaving".

I avhandlingen fokuserer Engen på medarbeideres rolle i innovasjonsprosesser. Sentrale spørsmål som studeres er hvordan frontansatte utvikler ny kunnskap og ideer, og hva som skal til for at denne kunnskapen skal bli en del av innovasjonsarbeidet i organisasjoner. Et av hovedfunnene peker ut mellomlederen til å ha en sentral rolle for å virkeliggjøre frontansatte som aktive bidragsyter til innovasjon.

Forskningsområdene er service innovasjon. Engen er spesielt opptatt av innovasjonsprosesser i organisasjoner, og i å studere samskapningsprosesser mellom aktører. Hun har en praksisbasert tilnærming til innovasjon og opptatt av hvordan innovasjoner utvikles nært knyttet til aktørenes praksis og rutiner.

Marit Engen er tilknyttet Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap og underviser i innovasjon på bachelor- og masterprogram. Hun er også tilknyttet Senter for innovasjon i tjenesteyting (SIT).

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L