Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Marit Godeseth

Tittel: Stipendiat / høgskolelektor
E-post: marit.godesethSPAMFILTER@hil.no
Telefon: +47 61 28 82 91
Profil i databasen Cristin
Marit Godeseth (foto: Gro Vasbotten)

Fagområde: Sosialt arbeid

Avhandlingens arbeidstittel: Fra anerkjennelse til mestring – Et brukerperspektiv med fokus på verdighet, mestring og livskvalitet.

Gradsgivende institusjon: Karlstad Universitet. Finansiert av KD.

Oppstart: 1. august 2009

Hovedveileder og biveileder: Professor Ole Petter Askheim, Hil og professor Bengt Starrin, Universitetet i Karlstad

Marit Godeseth er tilknyttet Senter for innovasjon i tjenesteyting - SIT - ved HiL.

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L