Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Mette Sønderskov (permisjon)

Tittel: Stipendiat
E-post: mette.sonderskovSPAMFILTER@hil.no

Person

APS/INTOP

Ph.d.-prosjekt:

Lokalpolitikeres rolle i styringen av innovative og demokratiske prosesser. En studie av politisk innovasjon i en norsk kommunekontekst.

Formålet med prosjektet er å avdekke mulighetene for å styrke lokalpolitikeres rolle ved hjelp av politisk lederskap og innovasjon. De folkevalgte i kommunene har et ansvar for å utvikle nye, kreative løsninger i møtet med samfunnsutfordringer, men i praksis viser dette seg å være vanskelig å gjøre på egen hånd. Politikerne er avhengige av ulike typer kunnskap og perspektiver for å komme fram til nye idéer, hvilket krever samarbeid med andre aktører (borgere, fagfolk, næringslivet, frivillige organisasjoner mv.). Det finnes visse hindringer i forhold til dette, blant annet i den forståelsen politikerne har av sin egen rolle i dag. Politikk har utviklet seg til å bli en "in house"-aktivitet som finner sted på rådhuset, og det er flere ting som tyder på at kommunene som åpne, politiske diskusjonsarenaer er blitt svekket. Det er en antakelse at kommunestyret ved hjelp av nye arbeidsformer og økt samarbeid med andre aktører kan bidra til å gjenoppleve lokaldemokratiet, og at de folkevalgte på denne måten også lettere kan mobilisere oppbakking om nye visjoner, strategier og målsetninger. I prosjektet er det tre norske kommuner som ønsker å delta, og planen er at de hver for seg skal prøve ut nye måter å jobbe på for å styrke politikerrollen.

Veiledere:

Toril Ringholm, førsteamanuensis HiL, Rolf Rønning, professor HiL

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L