Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Odd Rune Stalheim

Tittel: Stipendiat
E-post: odd.rune.stalheimSPAMFILTER@hil.no

Odd Rune Stalheim (Foto: Gro Vasbotten/HiL)

Fagområde:Kvalitet i høgare utdanning og høgskolepedagogikk.

Ph.d.-prosjekt: Ph.d.-prosjektet har som mål å utforske omgrepet kvalitet og innovasjon i høgare utdanning.  Eg vil i avhandlingas artiklar studera omgrepet kvalitet som fenomen og utforske det dialektiske forholdet mellom kvalitet og innovasjon i høgare utdanning. Sidan vil eg bruka det teoretiske grunnlaget som bakgrunn for kvalitative studiar på innovativ undervisning i UH-sektoren.

Forskningsinteresser: Kvalitet, undervisning, innovasjon, mediepedagogikk, teknologi, høgskolepedagogikk

Bakgrunn: Master i pedagogikk ved HIL.

Veileder: Yngve Nordkvelle

Stipendiatperiode: 2015 -2019

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L