Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Roald Undlien

Tittel: Stipendiat
E-post: roald.undlienSPAMFILTER@hil.no
Telefon: + 47 61 28 84 69
Profil i databasen Cristin
Roar Undlien

ØKORG /INTOP

Ph.d.-prosjekt: Innovasjon, frivillighet og Ungdoms-OL

I 2016 er det duket for en idrettsfest i anleggene som ble bygd til de Olympiske leker i 1994. Det relativt unge konseptet Ungdoms-OL (Youth Olympic Games, YOG) arrangeres i Norge, med Lillehammer som vert. Et av International Olympic Comitees (IOC) hovedmotiv for å innføre YOG var å jobbe for større idrettsentusiasme blant unge, for å motvirke en stadig mer stillesittende tilværelse. Videre er ønsket å skape et varig engasjement, ikke bare for utøverne, men også blant de frivillige som bidrar i alle ledd av arrangementet.
Forskning viser at medlemskap i frivillige organisasjoner, som Norges Idrettsforbund og deres tilhørende lokale idrettslag, beveger seg i negativ retning. Særlig er det ungdom som i økende grad snur ryggen til den tradisjonelle organisasjonsaktiviteten. I tillegg blir de som utgjør majoriteten av frivillig sektor, stadig eldre. Også i stortingets behandling av Lillehammer YOGs statsgarantisøknad stadfestes det at det er behov for å både øke og forynge frivillighetskorpset

Ungdoms-OL har som målsetning å rekruttere en ny generasjon frivillige, altså fremtidens vaffelstekere, løypekjørere, oppmenn, trenere, etc. Men hvilke muligheter har et arrangement som Ungdoms-OL til å gjøre en forskjell i frivillig sektor?

Veiledere: 

Jon Helge Lesjø, professor HiL og Dag Vidar Hanstad, professor II HiL/Norges Idrettshøgskole

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L