Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Kontaktinformasjon INTOP

Professor Martin Rønningen  (leder)

e-post: martin.ronningen@inn.no
Tlf.: +47 61 28 83 18/ +47 959 73 299

Ph.d.-programmet INTOP

Ph.d.-utdanningen Innovasjon i tjenesteyting – offentlig og privat (INTOP) skal bidra til utvikling av ny kunnskap om innovasjon i offentlig og privat tjenestesektor. Dette inkluderer forståelse av tjenesteinnovasjoners egenart, barrierer og drivkrefter for innovasjon, innovasjonsprosesser og effekter av tjenesteinnovasjoner.

Forskningen ved INTOP dekker tre temaer:

  • Innovasjonsprosesser i privat tjenesteproduksjon
  • Offentlige innovasjonssystemer
  • Velferdsinnovasjon

INTOP ledes av professor Martin Rønningen, og støttes av en ledergruppe bestående av professor Rolf Rønning og førsteamanuensis Randi Bredvold. INTOP er tilknyttet Senteret for innovasjon i tjenesteyting (SIT)

Klikk her for en nærmere beskrivelse av INTOPs faglige basis 

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 06.01.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L