Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Inger Elisabeth Holen

Tittel: Stipendiat innovasjon mikroøkonomi (permisjon)
E-post: inger.holenSPAMFILTER@hil.no
Telefon: +47 6128 80 38
Profil i databasen Cristin
Inger Elisabeth Holen (foto: Gro Vasbotten/HiL)

-

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L