Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Sigrid Myklebø

Tittel: Stipendiat
E-post: sigrid.mykleboSPAMFILTER@hil.no
Telefon: + 47 61 28 80 63

Sigrid Myklebø (Foto: Gro Vasbotten/HiL)

Fagområde: Innovasjon i offentlige velferdstjenester

Doktorgradsavhandling: «Innføring av arbeidsrettet kvalifisering for flyktninger – studiet av en kommunal innovasjonsprosess»

Det er økende etterspørsel og krav om innovasjon i offentlig sektor, og innovasjon står på dagsorden i mange kommuner, blant annet på grunn av oppfatningen om at innovasjon kan bidra til økt produktivitet, bedre tjenester og løsninger på komplekse problemer.

Det er forska lite på kommunale innovasjonsprosesser, og avhandlinga er et bidrag til dette feltet. Mer spesifikt vil studien belyse hvordan ideen om ‘arbeidsretta kvalifisering’ blir ført inn i og oversatt i en kommunal kontekst.

Dette gjøres ved hjelp av en kvalitativ casestudie som følger en innovasjonsprosess over en lengre periode. Teoretiske perspektiver som underbygger den empiriske studien er i hovedsak oversettelsesteori og teorier om samarbeidsdrevet innovasjon.

Doktorgradsprogram: Innovasjon i tjenester, offentlig og privat (INTOP)
Oppstart: 15. august 2014
Hovedveileder: Toril Ringholm
Biveileder: Liv Solheim

Utdanning: Master i sosiologi (NTNU 2007)

Tidligere ansettelser: Førstekonsulent, og senere rådgiver, ved Utredningsseksjonen i NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet (2007-2013), realfagslærer ved Vargstad videregående skole (2013-2014)

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L