Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Forskning > Kunstnerisk utviklingsarbeid

Artistic research - PNG

Artistic research as an artistic parallel to scholarly research in general is enshrined in the Act relating to Universities and University Colleges, cf. Section 1.1, as a joint goal for higher education institutions in Norway. The subject area of art encompasses the whole arts field as it is manifested in Norwegian institutions of higher education.

Kontaktinformasjon

Dekan ved Den norske filmskolen
Karin Julsrud
tlf. 61 28 74 69
e-post: karin.julsrud@inn.no

Leder CEFIMA
Fredrik Graver
tlf. 61 28 74 63
e-post: fredrik.graver@cefima.no

Kunstnerisk utviklingsarbeid

Det norske Stipendiatprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid, finansiert fra Kunnskapsdepartementet, ble opprettet i 2003 for å utvikle et kunstfaglig alternativ på linje med de vitenskapelige doktorgradsprogrammene og har nå omkring 40 aktive stipendiater fordelt i ulike institusjoner, inkludert Den norske filmskolen ved Høgskolen i Innlandet.

Stipendiater ved Den norske filmskolen

Den norske filmskolen er tilknyttet Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid og har til nå uteksaminert tre kunststipendiater:

Produksjon av kunstneriske arbeider eller verker

Det faglige kollegium ved Den norske filmskolen er alle rekruttert blant aktivt utøvende kunstnere. Dette betyr at de fleste vil fortsette sine individuelle kunstneriske arbeider også gjennom sine åremål. Siden DNF startet i 1997 har skolens lærere gjennomført en rekke individuelle kunstneriske utviklingsarbeider og deltatt i ledende funksjoner i en rekke film- og TV-produksjoner.

Formidling og undervisningsrelatert virksomhet

Den norske filmskolens kollegium er aktive som gjesteforelesere, foredragsholdere, skribenter, veiledere, sensorer og komitémedlemmer i faglig og pedagogisk sammenheng både nasjonalt og internasjonalt.

Kompetanseutviklende nettverksarbeid

Som aktive utøvere i det profesjonelle miljø utenfor skolen, er det naturlig for kollegiet å delta i forskjellige faglige og organisatoriske nettverk. Dette innebærer en del styreverv i så vel private selskaper som offentlige virksomheter og kunstpolitiske sammenslutninger. I internasjonal sammenheng er dekan Thomas Stenderup aktiv i sentrale fagpedagogiske nettverk som NORDICIL, GECT og CILECT.

Dette arbeid er viktig for kollegiets faglige oppdatering og kompetanseheving, foruten at det styrker skolens posisjon og tilgang til ressurser.

Kritikk og deltakelse i offentlig debatt

Den norske filmskolen ser en viktig oppgave i å formulere faglige standarder og i å bidra til å forvalte filmkunstens posisjon i den offentlige bevissthet. Flere av kollegiet er derfor aktive skribenter og aktører i det offentlige ordskifte, i tillegg til virksomhet som kritikere i fagtidsskrifter.

Faglig-pedagogisk utviklingsarbeid

Den norske filmskolen/Høgskolen i Innlandet har utgitt professor Richard "Dick" Ross’ prosjekt "Training the Trainers" i 2005. Dette prosjektet er en skriftserie på ti hefter samt en DVD med et omfattende og unikt eksempelmateriale.

Serien baserer seg på intervjuer med og dokumentasjon fra en rekke internasjonale filmskaperes pedagogiske arbeid, og skal være et referanseverk for profesjonelle og erfarne filmfolk som ønsker å bidra til undervisningen innen sitt område.

Som tidligere, har det faglige kollegium i 2009-10 arbeidet intensivt med utviklingen av nye studieplaner med sikte på en tilpasning av filmskolens undervisning til den nye gradsstrukturen (bachelor- og mastergrad).

Arbeidet med den nye modellen har medført en betydelig revisjon og oppdatering av de respektive linjenes faglige innretting.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 03.01.2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L