Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Biblioteket > Forskning & publiseringshjelp > Publisering og uttelling

Register over publiseringskanaler

Register over de publiseringskanalene (tidsskrift og forlag) som er godkjent som vitenskapelige, og som gir økonomisk uttelling for Høgskolen.
Register over publiseringskanaler

Les mer om dokumentasjonsgrunnlaget for HiLs vitenskapelige publisering.

  • Biblioteket kan sende inn forslag om fagfellevurderte forlag og tidsskrifter som bør være godkjente på nivå 1.
  • Forslag til nivå 2 må forskerne selv sende inn til UHRs publiseringsutvalg

Vitenskapelig publisering og uttelling

Slik den vitenskapelige publiseringen nå fungerer så er tidsskriftene klassifisert i to nivåer: nivå 1 og nivå 2, hvorav sistnevnte er det høyeste.

2011
132,1 publiseringspoeng
149 av HiLs publikasjoner er godkjente:

Nivå 1: Tidsskriftsartikkel: Vitenskapelig artikkel
Nivå 1: Del av bok: Vitenskapelig kapittel/artikkel
Nivå 2: Tidsskriftsartikkel: Vitenskapelig artikkel
Nivå 2: Vitenskapelig monografi

2010
105,3 publiseringspoeng
93 av HiLs publikasjoner er godkjente:

Nivå 1: Tidsskriftsartikkel: Vitenskapelig artikkel
Nivå 1: Del av bok: Vitenskapelig kapittel/artikkel
Nivå 2: Tidsskriftsartikkel: Vitenskapelig artikkel
Nivå 2: Vitenskapelig monografi
DBH: Vitenskapelig publisering 2010

2009
111,2 publiseringspoeng
120 av HiLs publikasjoner er godkjente: Nivå 1 | Nivå 2 |
DBH: Vitenskapelig publisering 2009

2008
98,7 publiseringspoeng
96 av HiLs publikasjoner er godkjente: Nivå 1 | Nivå 2 |
DBH: Vitenskapelig publisering 2008

2007
95,6 publiseringspoeng
89 av HiLs publikasjoner er godkjente: Nivå 1 | Nivå 2 |
DBH: Vitenskapelig publisering 2007

2006
62,5 publiseringspoeng
57 av HiLs publikasjoner ble godkjent: Nivå 1 | Nivå 2 |
DBH: Vitenskapelig publisering 2006

2005
57,7 publiseringspoeng
52 av HiLs publikasjoner ble godkjent: Nivå 1 | Nivå 2 |
DBH: Vitenskapelig publisering 2005

2004
72,3 publiseringspoeng
61 av HiLs publikasjoner ble godkjent: Nivå 1 | Nivå 2 |
HiLs publikasjoner
DBH: Vitenskapelig publisering 2004

Registreringsarbeidet gjøres av biblioteket i samarbeid med BIBSYS.

Sist oppdatert: Hilde Hagtvedt Farmen 12.04.2012

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L