HiL > Den norske filmskolen

Filmbanner

Når storfilmen "Kongens nei" har premiere 23. september, er det med produsent Finn Gjerdrum i ryggen og regissør Erik Poppe ved roret. Begge tilknyttet Høgskolen i Lillehammer. Flere andre med HiL-tilknytning har bidratt til filmen.

Den norske filmskolen er én av ni finalister som skal kjempe videre om status som Senter for fremragende utdanning (SFU-status). Denne uka har de besøk av en internasjonal ekspertkomité som bl.a. skal intervjue studenter og lærere.

Hele fem prosjekt fra filmskolens avgangsstudenter i vår er plukket ut til den nordiske pithekonkurransen Nordic Talents'16. Konkurransen arrangeres i København i månedsskiftet august/september.

Eksamensfilmen "Generation Mars" fra Den norske filmskolen er nominert til Student Academy Award i kategorien Foreign Narrative. Prisutdelingen skjer i Beverly Hills 22. september.

Den norske filmskolen er én av ni finalister som skal kjempe videre om status som Senter for fremragende utdanning (SFU-status). Det er klart etter at ekspertkomiteen overleverte begrunnelsen sin til NOKUT i sommer.

Den norske filmskolen er gjennom det nordiske filmskolenettverket NORDICIL tildelt €25 000,- fra Nordplus til prosjektet «The Artist as (Film School) Teacher». Midlene skal brukes til å utvikle den pedagogiske kompetansen til undervisere ved filmskoler i Norden.

Søknadsfrister

Oppstart nytt bachelorkull i august 2017, med søknadsfrist 9. januar 2017.

Oppstart nytt masterkull i september 2017, med søknadsfrist 1. desember 2016.
Mer informasjon om søknad kommer.

______________________

Next Bachelorprogram starting August 2017. Application date January 9th 2017.

Next Masterprogram starting September 2017. Application date December 1st 2016.
Information about the application will be announced.

Blogg

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L