HiL > Den norske filmskolen

Filmbanner

Ny søknadsfrist til masterstudiet i  audiovisuell fortelling ved Den norske filmskolen er 17. april. Allerede mottatte søknader behandles fortløpende og søkerne får beskjed om de er gått videre til intervjurunder. Studiestart utsettes til 2. september 2015. 

Filmskolens nye dokumentar-regilinje har en tydelig profil rettet mot den kreative personlige dokumentaren – filmen som utfordrer vår virkelighetsforståelse gjennom personlig fortolkning og emosjonelt engasjerende fortellinger fra det virkelige liv. Søknadsfrist 15. mars.

Troll og draker. Romskip og superhelter. Dette er den kjente siden av effekter, men hva med å gjenskape et bymiljø fra noen tiår tilbake? Endre utsende til en skuespiller? Kombinere en liten analog spesialeffekt med digitale midler for å gi større effekt? Den norske filmskolen lanserte rett før jul en ny linje som skal integreres med de eksisterende: Digital Visual Design. Søknadsfristen er 15. mars 2015.

Den norske filmskolen (DNF) har for tiden stor aktivitet innenfor kunstnerisk utviklingsarbeid. Kunstnerisk utviklingsarbeid har vært likestilt med forsking siden 1995 og det er her kunstnerens egen erfaring og innsikt som er utgangspunktet i motsetning til blikket utenfra.

Det kunstneriske utviklingsprosjektet "Orden i kaos - en undersøgelse og udvidelse af sproget i den filmiske fortælling", er tildelt 1,4 millioner kroner av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Prosjektet vil undersøke den klassiske dramaturgis begrensninger.

Dokumentarfilmen "The Act of Killing" er nominert til Oscar i klassen Beste dokumentar. Førsteamanuensis Niels Pagh Andersen ved Den norske filmskolen har klippet filmen. Vi gratulerer!

Søknadsfrister

Bachelorlinjene i Digital Visual Design og Kreativ dokumentarregi har søknadsfrist 15. mars 2015.

Utvidet søknadsfrist for bachelorlinjene i Filmscenografi og Filmlyd 15. mars 2015.

Les mer om bachelorlinjene

Utvidet søknadsfrist for masterutdanning i audiovisuell fortelling 17. april 2015.

Les mer om mastertilbudet

Søknadsfrist for alle øvrige linjer ved Den norske filmskolen var 9. januar.

Blogg

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L