Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Den norske filmskolen

Filmbanner

Karin Julsrud tilbys stillingen som dekan ved Den norske filmskolen på åremål for perioden 1. april 2017 – 31. mars 2021. - Med Karin Julsrud som dekan får vi en visjonær, engasjert og målrettet leder med omfattende erfaring fra film - og TV-bransjen, og med et stort nettverk nasjonalt og internasjonalt innen kultur - og næringsliv, sier rektor Kathrine Skretting.

Få med deg over to timer med nye norske filmtalenter når NRK2 viser alle eksamensfilmene fra årets avgangskull ved Den norske filmskolen fredag 16. desember fra kl. 2110. Filmene vil også bli tilgjengelig på nrk.tv.

I samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB etablerer Talent Norge talentprogrammet ArtEx. Programmet skal støtte og sikre kunstnere i overgangen mellom fullført utdanning og etablering av en nasjonal og internasjonal karriere og skal rekruttere fem talenter hvert år i fire år.

Den norske filmskolen fikk 1. november oppnevnt et Senter for fremragende utdanning av NOKUT. Kjernen i senteret skal være at studenter og ansatte tester ut nye digitale medier for innovativ historiefortelling. - Jeg er stolt på filmskolen og høgskolens vegne. Det er en flott anerkjennelse av filmskolens høye kvalitet, sier rektor Kathrine Skretting.

Showreel fra Den norske filmskolen på HiL gir et innblikk i noe av det filmstudentene våre har jobbet med de siste årene. Husk søknadfrist for våre studier med studiestart høsten 2017 - bachelor 9. januar, master 5. januar og 24. februar 2017.

Når storfilmen "Kongens nei" har premiere 23. september, er det med produsent Finn Gjerdrum i ryggen og regissør Erik Poppe ved roret. Begge tilknyttet Høgskolen i Lillehammer. Flere andre med HiL-tilknytning har bidratt til filmen.

Hele fem prosjekt fra filmskolens avgangsstudenter i vår er plukket ut til den nordiske pithekonkurransen Nordic Talents'16. Konkurransen arrangeres i København i månedsskiftet august/september.

Eksamensfilmen "Generation Mars" fra Den norske filmskolen er nominert til Student Academy Award i kategorien Foreign Narrative. Prisutdelingen skjer i Beverly Hills 22. september.

Den norske filmskolen

Den norske filmskolen tilbyr kunstfaglig utdanning: bachelor og master i film- og fjernsynsfag basert på teoretisk og praktisk undervisning.

 

Telefon: 61 28 84 12
E-post: filmskolen@hil.no

 

Dekan Thomas Stenderup

 
                              

Søknadsfrister

Opptak
    

Søknadsfrist for master i audiovisuell fortelling (MFA) for regi, manus og produsent var 5. januar 2017. De øvrige seks disiplinene; filmfoto, filmklipp, produksjonsdesign, klipp, Digital Visual design og dokumentarregi for MFA har søknadsfrist 16. mars 2017

 

Søknadsfrist for alle ni linjer i kunstfaglig bachelor i film og TV (BFA) var 9. januar 2017

  

        

  

                          

                         

                

                      

  

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L