Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Forskning > Forskerutdanning (ph.d.)

Ph.d.-håndbok

Ph.d.-håndboken har samlet informasjon om doktorgradsløpet som kommende og nåværende ph.d.-kandidater har behov for å vite. Skjema og regelverk finnes i menyvalget til venstre.

Ph.d.-håndbok - norsk versjon:

-

Forskerutdanning (ph.d.)

Doktorgrad er den høyeste forskerutdanningen som gis ved universitet og høgskoler. Den skal kvalifisere kandidaten til forskningsvirksomhet av internasjonal standard og for annet arbeid i samfunnet der det stilles store krav til vitenskapelig innsikt og analytisk tenking, både innenfor forvaltning, høyere utdanning og forskning.

Doktorgradsutdanningen består av en opplæringsdel på minimum 30 studiepoeng og en avhandling (selvstendig forskningsarbeid). Doktorgradsarbeidet foregår under individuell veiledning, og studentene har normalt to veiledere.

HiL tilbyr tre doktorgradsutdanninger

Hvordan søke?

Før ph.d.-kandidaten sender inn søknad om opptak til et av HiLs doktorgradsprogram, må finansiering av stillingen være avklart. Det er i utgangspunktet fire finansieringskilder:

  • Ledige ph.d.-stillinger ved HiL som utlyses her
  • Eksternt utlyste midler gitt av Forskningsrådet, stiftelser, legat, helseforetak o.a.
  • Eksternt finansiering av annen arbeidsgiver – som oftest andre høgskoler, universitet, privat eller offentlig institusjon.
  • Statens lånekasse for kvotestudenter fra utviklingsland (administrert av Senter for internasjonalisering av utdanning) .

Ph.d.-håndboka

Ph.d.-håndboka  (se kolonne til høyre) gir deg all nødvendig informasjon om hva som skjer i oppstartsfasen, underveis i studiet og i avslutningsfasen fram til og med disputasdagen :

  • Oppstartsfasen:  Finansiering / Søknadsprosessen / Grunnleggende krav / Søknader, tilsetting og opptak .
  • Gjennomføring av doktorgradsarbeidet : Plikter og rettigheter som ph.d.-kandidat / Veiledning/ Tilknytning til forskningsmiljø
  • Opplæringen: Utenlandsopphold/ Framdriftsrapportering / Forsinkelse eller avbrudd / Presentasjoner og evaluering / Faglig ekstern formidling
  • Forskningsetikk og meldeplikt
  • Avslutning: Innlevering av avhandlingen/ Innleveringer som ikke godtas/ Bedømming
  • Prøveforelesning og disputas
Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 03.01.2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L