Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Forskning > Forskningsområder

Forskningsområder

Forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) ved Høgskolen i Lillehammers utvikler ny innsikt på høyt teoretisk og metodisk nivå. Den er også basis for den forskningsbaserte undervisningen.

HiLs faglige hovedprofil er innen samfunns - og mediefag. Ulike FoU-tradisjoner i fagmiljøene gjenspeiles i forskjeller mellom disiplinære og flerfaglige tilnærmingsmåter, størrelse på faggrupper, og knytningen til bachelor-, master- og PhD-program. Dette utgjør en bredde for utdanning og forskning, og som samtidig utfordrer muligheten til å velge ut og rendyrke satsingsområder. Det er stor forskningsaktivitet innen hele høgskolens fagportefølje.

De to doktorgradsprogrammene som ble akkreditert av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) i 2010 og 2011, hører under den samfunnsfaglige profilen. Under den mediefaglige profilen har Den norske filmskolen uteksaminert flere kandidater innen det nasjonale programmet for kunstnerisk utviklingsarbeid.

I menyen til venstre finner du en oversikt over forskningsområder ved Høgskolen i Lillehammer, med linker til mer informasjon og kontaktpersoner.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 30.06.2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L