Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2007 / 2008 > Pensum for studier ved Avdeling for TV-utdanning og filmvitenskap (TVF)

Pensum for studier ved Avdeling for TV-utdanning og filmvitenskap (TVF)

Emne Studium Emnekode Semester
Grunnleggende TV-fag BA regi og teknikk Vår 2008
Moderne kunst Årsstudium i kunsthistorie, Bachelor i film og fjernsynsvitenskap 3MOKU Vår 2008
Kultur og prosjektledelse Kulturprosjektledelse Vår 2008
Fjernsyn Film - og fjernsynsvitenskap FFV1005 Høst 2007
Videoproduksjon Bachelor i film og fjernsynsvitenskap og Bachelor i Kulturprosjektledelse 3VIPRO Vår 2008
Filmteori/tekstanalyse Master i film og fjernsynstivenskap FIF3004 Vår 2008
Maleriets historie Årstudium i Kunsthistorie 3MALHIS Vår 2008
Examen Facultatum for jurister Kulturprosjektledelse Vår 2008
Kultur og prosjektledelse Kulturprosjektledelse Vår 2008
Modernitet og filmkunst Film-og fjernsynsvitenskap 3Modfilm Vår 2008
Film- og fjernsynsanalyse Bachelor/Årsstudium i Film- og fjernsynsvitenskap 3VISAN Vår 2008
Foto-sosiologi BA i Film og fjernsyn FFV1001 Vår 2008
Nordiske filmskapere Film-og fjernsynsvitenskap 3 NORFILM Høst 2007
Fjernsynsgenre og formater MA dokumentarregi Høst 2007
Bacheloroppgave i enkamera- eller flerkamerateknikk MA flerkamerateknikk Høst 2007
Fjernsynsproduksjon 2 - fjernsynsteknikk BA fjernsynsteknikk Høst 2007
Personregi for enkameraregissører BA Fjernsynsregi Høst 2007
Medier og samfunn Bachelor i film og fjernsynsvitenskap 3MEDSAMF Høst 2007
Filmhistorie Årsenhet/Bachelor Film- og fjernsynsvitenskap 3FIFJHIS Høst 2007
Dokumentar Årsst og Ba Film- og fjernsynsvitenskap 3DOK Høst 2007
Film- og fjernsynsvitenskap FIF3010 Høst 2007
Moderne design og designhistorie Kunsthistorie KUH 1002 Høst 2007
Kultur, politikk og økonomi Bachelor kulturprosjektledelse, Årsstudium i kulturprosjektledelse, Bachelor prosjektledelse for fjernsyn Høst 2007
Introduksjon til kunsthistorie: Arkitektur- og skulpturhistorie Årsstudium i kunsthistorie Høst 2007
Film- og fjernsynsmusikk MA Film- og fjernynsvitenskap FIF3007 Vår 2008
Sist oppdatert: Administrator User 12.07.2007
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L