Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2007 / 2008 > Pensum for studier ved Avdeling for samfunnsvitenskap (ASV)

Pensum for studier ved Avdeling for samfunnsvitenskap (ASV)

Emne Studium Emnekode Semester
Master i innovasjon og næringsutvikling INN3003 Vår 2008
BA reiseliv RLS1016 Vår 2008
Bachelor i organisasjon og ledelse OLA1003 Vår 2008
BOL OLA 1004 Vår 2008
Bachelor i organisasjon og ledelse OLA2005 Vår 2008
2BOL, ÅROLA OLA2004 Vår 2008
Bachelor i organisasjon og ledelse OLA2006 Vår 2008
Master i spesialpedagogikk SPE3004 Vår 2008
ASV Reiseliv 210RLS1009 1 Vår 2008
Master i innovasjon og næringsutvikling, master i moderne forvaltning INN3006 Vår 2008
Masterstudium i pedagogikk Vår 2008
Årsstudium i sosiologi Vår 2008
Årsstudium sosiologi/årsstudium i idrett Vår 2008
BA Reiseliv/Opplevelses- og attraksjonsutvikling RLS 1014 Vår 2008
BØA ØKA1009 Vår 2008
Bachelor i film- og fjernsynsvitenskap, Bachelor i samfunnsfag m.fl 1EXFAC1 Høst 2007
BA reiseliv, årsstudium reiseliv Vår 2008
BØA Vår 2008
BØA2 og BØA3 2HØ26 Høst 2007
BØA1 ØKA1008 Vår 2008
BA Reiseliv ???? Høst 2007
Bachelor idrett, 2. året FAH1 Vår 2008
Bachelor i økonomi og administraasjon Vår 2008
Lønns- og personalarbeid LØPE02 Vår 2008
Bachelor i organisasjon og ledelse; Årsstudium i organisasjon og ledelse OLA2003 Vår 2008
Bachelor i reiseliv ? Vår 2008
Master i Public Administration, Master i innovasjon og næringsutvikling Ikke opprettet (14.09.07) Vår 2008
Master i Public Administration, Master i innovasjon og næringsutvikling ikke opprettet (14.09.07) Vår 2008
2Ba idrett Idr 1005 Høst 2007
Master i Ped, Spes.Ped og Film- og Fjernsynsvitenskap 1MAVITEN Høst 2007
Årsstudium i Kommunikasjonsrådgivning Høst 2007 / Vår 2008
Sosiologi (obligatorisk) + bacheloremne i Idrett og organisasjon og ledelse Høst 2007
Bachelor i Økonomi og administrasjon 2HØ23 Høst 2007
2BOL, ÅROLA OLA2001 Høst 2007
BØA Høst 2007
Pedagogikk deltid 3GP02 Høst 2007 / Vår 2008
Bachelor i Økonomi og Administrasjon (BØA) og Årsstudium i Økonomi og Administrasjon (ÅØA) ØKA1007 Høst 2007
Bachelor i Økonomi og Administrasjon (BØA) og Årsstudium i Økonomi og Administrasjon (ÅØA) ØKA1006 Høst 2007
Årsstudium i ledelses-, organisasjons- og arbeidslivsfag OLA1005 Høst 2007
Bachelor i Organisasjon og ledelse ? Høst 2007
Master i Innovasjon og næringsutvikling INN3002 Høst 2007
Årsstudium internasjonale studier Høst 2007
Bachelor i økonomi og administrasjon Høst 2007
Master i Innovasjon og næringsutvikling INN3008 Høst 2007
Ex.phil. er en integrert del av bachelorgradene i psykologi, film-og fjernsynsvitenskap, og samfunnsfagene historie, sosiologi, pedagogikk, spesialpedagogikk, og for studenter som tar en bachelor med fordypning innen organisasjon og ledelse, samt en del av årsstudiene i jus og i psykologi. Ex.phil. er et valgfritt emne i femte semester i bachelor i kulturprosjektledelse. 2EXPHIL Høst 2007
Personalutvikling og ledelse - del 1 Høst 2007 / Vår 2008
Deltakelse og marginalisering 1 og 2 DESP2001 Vår 2008
Deltakelse og marginalisering 1 og 2 DESP2001 Høst 2007
Bachelor i idrett IDR 1005 Høst 2007 / Vår 2008
Bachelor i Økonomi og administrasjon 2HØ22 Høst 2007
Master i Public Administration Høst 2007
Bachelor i Økonomi og administrasjon 2HØ20 Høst 2007
Lønns- og personalarbeid Høst 2007
Master i spesialpedagogikk SPE 3003 Høst 2007
BØA1 ØKA1004 Høst 2007
BØADM ØKA1010 Høst 2007 / Vår 2008
Årsstudium i idrett/Bachelor i idrett IDR1002 Høst 2007
Master i pedagogikk PED3002 Vår 2008
BA i idrett IDR 1006 Høst 2007
Årsstudium i idrett/ 1. år BA i idrett IDR 1003 Høst 2007 / Vår 2008
Årsstudium i idrett/ 1. år BA i idrett IDR 1004 Høst 2007 / Vår 2008
BOL (Bachelor i organisasjon og ledelse) OLA 2002 Høst 2007
Internasjonale studier INT1001 Høst 2007
Sosiologi årsstudium Høst 2007
BA-sosiologi Høst 2007
Internasjonale studier INT1004 Vår 2008
Bachelor i samtidshistorie Høst 2007
Master i pedagogikk Høst 2007
Master i pedagogikk Ped 3006 Vår 2008
Årsstudium i pedagogikk Høst 2007 / Vår 2008
Bachelor i organisasjon og ledelse OLA1001 Høst 2007
Årsstudium i samtidshistorie 2HISGLKO Vår 2008
Årsstudium i samtidshistorie HIS1002 Vår 2008
Årsstudium i samtidshistorie 2HISVEEK Høst 2007
Årsstudium i samtidshistorie 2HISEURO Høst 2007
Internasjonale studier INT1002 Høst 2007
Internasjonale studier INT1003 Vår 2008
Pedagogikk og det moderne samfunn, EVU Høst 2007 / Vår 2008
Fordypningsår pedagogikk Høst 2007 / Vår 2008
BA Opplevelses- og attraksjonsutvikling Høst 2007
BA Opplevelses- og attraksjonsutvikling OPA1002 Høst 2007
BA Reiseliv Høst 2007
BA Reiseliv Høst 2007
BA Reiseliv Høst 2007
BA Reiseliv Høst 2007
BA Reiseliv Høst 2007
BA Reiseliv Høst 2007
BA Reiseliv Høst 2007
BA Reiseliv Høst 2007
BA Reiseliv Høst 2007
Bachelor i økonomi og administrasjon 2HØ08 Høst 2007
Sist oppdatert: Administrator User 12.07.2007
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L