Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2007 / 2008 > Pensum for studier ved Avdeling for samfunnsvitenskap (ASV)

Pensum for studier ved Avdeling for samfunnsvitenskap (ASV)

Emne Studium Emnekode Semester
Næringspolitikk og næringsutvikling Master i innovasjon og næringsutvikling INN3003 Vår 2008
Innføring i organisasjon, ledelse og arbeidsliv BA reiseliv RLS1016 Vår 2008
Strategi og marked Bachelor i organisasjon og ledelse OLA1003 Vår 2008
Prosjektledelse BOL OLA 1004 Vår 2008
Praksisemne - sport management Bachelor i organisasjon og ledelse OLA2005 Vår 2008
Organisasjonsendring 2BOL, ÅROLA OLA2004 Vår 2008
Bacheloroppgave i organisasjon og ledelse Bachelor i organisasjon og ledelse OLA2006 Vår 2008
Spesialpedagogiske behov og arbeidsmåter Master i spesialpedagogikk SPE3004 Vår 2008
eToursim ASV Reiseliv 210RLS1009 1 Vår 2008
Ledelse - strategi og endring Master i innovasjon og næringsutvikling, master i moderne forvaltning INN3006 Vår 2008
Didaktikk Masterstudium i pedagogikk Vår 2008
Makt, demokrati og medier Årsstudium i sosiologi Vår 2008
Idrett, sport og rekreasjon Årsstudium sosiologi/årsstudium i idrett Vår 2008
Markedsføring BA Reiseliv/Opplevelses- og attraksjonsutvikling RLS 1014 Vår 2008
Organisasjonsfag BØA ØKA1009 Vår 2008
Vitenskapsteori og metode (ex.fac 1) Bachelor i film- og fjernsynsvitenskap, Bachelor i samfunnsfag m.fl 1EXFAC1 Høst 2007
Reiseliv som verdiskaper BA reiseliv, årsstudium reiseliv Vår 2008
Konsumenter og merkevarer BØA Vår 2008
Økonomisk styring (7,5 sp) BØA2 og BØA3 2HØ26 Høst 2007
Bedriftsøkonomisk analyse BØA1 ØKA1008 Vår 2008
Nature based travel and ecotourism BA Reiseliv ???? Høst 2007
Fysisk aktivitet og helse I Bachelor idrett, 2. året FAH1 Vår 2008
Konkurransestrategi Bachelor i økonomi og administraasjon Vår 2008
Personalarbeid Lønns- og personalarbeid LØPE02 Vår 2008
Arbeidsrett Bachelor i organisasjon og ledelse; Årsstudium i organisasjon og ledelse OLA2003 Vår 2008
Bedriftsøkonomisk analyse Bachelor i reiseliv ? Vår 2008
Flernivåstyring og EU/EØS-forvaltning Master i Public Administration, Master i innovasjon og næringsutvikling Ikke opprettet (14.09.07) Vår 2008
Flernivåstyring, partnerskap, planlegging Master i Public Administration, Master i innovasjon og næringsutvikling ikke opprettet (14.09.07) Vår 2008
Treningsveileder med praksis 2Ba idrett Idr 1005 Høst 2007
Masteroppgaveseminar (for Master i film- og fjernsynsvitenskap) Master i Ped, Spes.Ped og Film- og Fjernsynsvitenskap 1MAVITEN Høst 2007
Organisasjon, kommunikasjon og ledelse Årsstudium i Kommunikasjonsrådgivning Høst 2007 / Vår 2008
Innføring i økonometri Sosiologi (obligatorisk) + bacheloremne i Idrett og organisasjon og ledelse Høst 2007
Foretaksstrategi Bachelor i Økonomi og administrasjon 2HØ23 Høst 2007
Ledelse og arbeidsmiljø 2BOL, ÅROLA OLA2001 Høst 2007
Innføring i økonometri BØA Høst 2007
Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid Pedagogikk deltid 3GP02 Høst 2007 / Vår 2008
Bachelor i Økonomi og Administrasjon (BØA) og Årsstudium i Økonomi og Administrasjon (ÅØA) ØKA1007 Høst 2007
Markedsføring Bachelor i Økonomi og Administrasjon (BØA) og Årsstudium i Økonomi og Administrasjon (ÅØA) ØKA1006 Høst 2007
Organisasjon og personalledelse Årsstudium i ledelses-, organisasjons- og arbeidslivsfag OLA1005 Høst 2007
Økonomistyring Bachelor i Organisasjon og ledelse ? Høst 2007
Entreprenørskap Master i Innovasjon og næringsutvikling INN3002 Høst 2007
Internasjonal politisk økonomi Årsstudium internasjonale studier Høst 2007
Internasjonal økonomi Bachelor i økonomi og administrasjon Høst 2007
Kreative prosesser, storytelling og opplevelsesproduksjon Master i Innovasjon og næringsutvikling INN3008 Høst 2007
Examen Philosophicum (Ex. phil) Ex.phil. er en integrert del av bachelorgradene i psykologi, film-og fjernsynsvitenskap, og samfunnsfagene historie, sosiologi, pedagogikk, spesialpedagogikk, og for studenter som tar en bachelor med fordypning innen organisasjon og ledelse, samt en del av årsstudiene i jus og i psykologi. Ex.phil. er et valgfritt emne i femte semester i bachelor i kulturprosjektledelse. 2EXPHIL Høst 2007
Coaching og organisasjonspsykologi Personalutvikling og ledelse - del 1 Høst 2007 / Vår 2008
Deltakelse og marginalisering 2 Deltakelse og marginalisering 1 og 2 DESP2001 Vår 2008
Spesialpedagogiske behov og arbeidsmåter Deltakelse og marginalisering 1 og 2 DESP2001 Høst 2007
Treningsveileder med praksis Bachelor i idrett IDR 1005 Høst 2007 / Vår 2008
Anvendt bedriftsøkonomi Bachelor i Økonomi og administrasjon 2HØ22 Høst 2007
Organisasjonsutforming i offentlig sektor Master i Public Administration Høst 2007
Budsjettering, investering og finansiering Bachelor i Økonomi og administrasjon 2HØ20 Høst 2007
Lønnsarbeid Lønns- og personalarbeid Høst 2007
Deltakelse og marginalisering III Master i spesialpedagogikk SPE 3003 Høst 2007
Finansregnskap BØA1 ØKA1004 Høst 2007
Statistikk BØADM ØKA1010 Høst 2007 / Vår 2008
Idrett, individ og samfunn Årsstudium i idrett/Bachelor i idrett IDR1002 Høst 2007
Pedagogikkens historie og grunnbegreper Master i pedagogikk PED3002 Vår 2008
Idrettsfysiologi og treningslære BA i idrett IDR 1006 Høst 2007
Idrettsaktiviteter Årsstudium i idrett/ 1. år BA i idrett IDR 1003 Høst 2007 / Vår 2008
Metode for idrettsfag Årsstudium i idrett/ 1. år BA i idrett IDR 1004 Høst 2007 / Vår 2008
Personal- og kompetanseledelse BOL (Bachelor i organisasjon og ledelse) OLA 2002 Høst 2007
Internasjonal politisk økonomi Internasjonale studier INT1001 Høst 2007
Innføring i sosiologi Sosiologi årsstudium Høst 2007
Sosiologisk analyse BA-sosiologi Høst 2007
Krig, konflikt og konfliktløsning Internasjonale studier INT1004 Vår 2008
Europa i samarbeid og konflikt etter 2. verdenskrig Bachelor i samtidshistorie Høst 2007
Skolebasert vurdering med vekt på aksjonslæring Master i pedagogikk Høst 2007
Skoleutvikling - ledelse av skoler i utvikling Master i pedagogikk Ped 3006 Vår 2008
Valgfritt samfunnsvitenskapelig eller humanistisk årsstudium Årsstudium i pedagogikk Høst 2007 / Vår 2008
Innføring i organisasjon, ledelse og arbeidsliv Bachelor i organisasjon og ledelse OLA1001 Høst 2007
Verden etter den kalde krigen (1991-2008) Årsstudium i samtidshistorie 2HISGLKO Vår 2008
Kald krig, utvikling og underutvikling (1945-1991) Årsstudium i samtidshistorie HIS1002 Vår 2008
Verdenskriger og ekstremisme 1914-1945 Årsstudium i samtidshistorie 2HISVEEK Høst 2007
Europas århundre Årsstudium i samtidshistorie 2HISEURO Høst 2007
Internasjonal politikk Internasjonale studier INT1002 Høst 2007
Global kommunikasjon og kultur Internasjonale studier INT1003 Vår 2008
Emne 2: Oppdragelse i det moderne Pedagogikk og det moderne samfunn, EVU Høst 2007 / Vår 2008
Emne 2: Oppdragelse i det moderne Fordypningsår pedagogikk Høst 2007 / Vår 2008
Opplevelsesøkonomi - introduksjon til opplevelsessamfunnet BA Opplevelses- og attraksjonsutvikling Høst 2007
Introduksjon til kunsthistorie BA Opplevelses- og attraksjonsutvikling OPA1002 Høst 2007
Utvikling og ledelse av reisemål BA Reiseliv Høst 2007
Innovasjon og ledelse av små reiselivsbedrifter - fordypning 1 BA Reiseliv Høst 2007
Prosjektledelse BA Reiseliv Høst 2007
Serviceledelse BA Reiseliv Høst 2007
Strategi og markedskunnskap BA Reiseliv Høst 2007
Bedriftsøkonomisk analyse BA Reiseliv Høst 2007
Reiselivsgeografi BA Reiseliv Høst 2007
Reiseliv og samfunn BA Reiseliv Høst 2007
Innføring i reiseliv BA Reiseliv Høst 2007
Makroøkonomi Bachelor i økonomi og administrasjon 2HØ08 Høst 2007
Sist oppdatert: Administrator User 12.07.2007
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L