Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2009 / 2010 > Pensum tilhørende AHS - Avdeling for helse og sosialfag

Pensum tilhørende AHS - Avdeling for helse og sosialfag

Emne Studium Emnekode Semester
Juridisk metode/rettskildelære Bachelor og årsstudium i juss JUS1001 Høst 2009 / Vår 2010
Kontraktsrett II Bachelor og årsstudium i juss JUS1004/1 Vår 2010
Kontraktsrett II Bachelor i juss JUS2001/1 Høst 2009
Selvrefleksivitet som grunnlag for relasjonskompetanse i veiledning og coaching Videreutdanning i veiledning Høst 2009
Selvvalgt fellesemne for bachelor i sosialt arbeid og bachelor i barnevern og bachelor i vernepleie Videreutdanning i veiledning Vår 2010
Emne 2. Sosialt arbeids kunnskapsgrunnlag. Teori og praksis Bachelor i sosialt arbeid Høst 2009
Emne 4. Sosialt arbeid med mennesker med sammensatte behov Bachelor i sosialt arbeid Høst 2009
Introduksjon til sosialt arbeid Bachelor i sosialt arbeid Høst 2009 / Vår 2010
Emne 1: Rådgivning - grunnlag. Rådgiverrollen i et endringsperspektiv Videreutdanning i rådgivning Høst 2009
Emne 3b: Farmakologi for ambulansepersonell Nasjonal Paramedic-utdanning 1PAR07/2 Høst 2009
Examen Facultatum for jurister Årsstudium/bachelor i juss Jus 1005/1 Vår 2010
Tingsrett Bachelor i juss Jus 2003/1 Høst 2009 / Vår 2010
Emne 3a: Menneskets anatomi og fysiologi Nasjonal Paramedic-utdanning 1PAR08/1 Høst 2009
Velferdens organisering Master i velferdsforvaltning Høst 2009
Emne 7: Sykehushospitering Bachelor i barnevern Høst 2009
Emne 4. Samhandling og aktivitet Bachelor i barnevern Høst 2009
Miljøpsykologi II - fordypning Bachelor i psykologi PSY1003 Høst 2009
Emne 2. Teoretiske perspektiv i barnevernfaglig virksomhet Bachelor i barnevern Høst 2009
Emne 5: Akuttmedisin 1 Nasjonal paramedic-utdanning 1PAR04/2 Høst 2009
Emne 6: Traumatologi Nasjonal Paramedic-utdanning 1PAR05/2 Høst 2009
Profesjon og praksis - barnevern Bachelor i vernepleie VPLD01/01 Høst 2009 / Vår 2010
Emne 5. Habilitering, mestring og velferd. Metodisk arbeid Bachelor i vernepleie 1VP12 Høst 2009
Emne 2. Helsefag, omsorgsideologi og miljøarbeid Bachelor i vernepleie 1VP09 Høst 2009
Emne 4. Habilitering, mestring og velferd. Teori og grunnlagstenkning Bachelor i vernepleie 1VP11 Vår 2010
Emne 6. Praksis (3) Bachelor i vernepleie 1VP10 Vår 2010
Emne 8. Bacheloroppgave (fordypingsoppgave) Bachelor i vernepleie 1VP14 Vår 2010
Biologisk psykologi Bachelor i psykologi Høst 2009
Ledelse og arbeidsmiljø Bachelor i psykologi PSY2002 Høst 2009
Pengekravsrett Bachelor i juss Høst 2009
Grunnleggende perspektiver i helse- og sosialarbeid Bachelor i sosialt arbeid Høst 2009 / Vår 2010
Samfunnsvitenskapelig metode Helserett 1501 Vår 2010
Emne 2: Helserett Helserett 1501 Høst 2009 / Vår 2010
Pasienters rettsstilling Helserett 1501 Vår 2010
Forskning i eget fag (Emne 8) Bachelor i barnevern Høst 2009 / Vår 2010
Økonomisk rådgivning Økonomisk rådgivning Høst 2009 / Vår 2010
Arve- og familierett med juridisk metode Årsstudium og bachelor i juss JUS1002/1 Høst 2009
Erstatningsrett Bachelor i juss JUS 2004/1 Vår 2010
Arbeidsrett Bachelor i juss JUS 1006/1 Vår 2010
Examen Philosopicum - for psykologi Årsstudium og bachelor i psykologi PSY1004 Høst 2009
Forskning i eget fag (Emne 8) Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge PAB2001 Høst 2009
Psykisk helse hos barn og unge Tverrfaglig videreutdaning i psykososialt arbeid med barn og unge PAP2002 Høst 2009
Utviklingspsykologi Bachelor i psykologi PSY1001 Høst 2009
Emne 1 Videreutdanning i spes ped Bachelor i barnevern Høst 2009 / Vår 2010
Pedagogisk psykologi Bachelor i psykologi 1PSABNOR Vår 2010
Menneskerettigheter Bachelor i juss Vår 2010
Kommunikasjon og samhandling i veiledning Karriereveiledning Høst 2009
Vitenskapsteori og forskningsmetode (MBU/MVF) Master i helse- og sosialfaglig arbeid med barn og unge, Master i velferdsforvaltning 1MAVITEN Høst 2009
Perspektiver på arbeid med utsatte barn, unge og deres familier Master i helse- og sosialfaglig arbeid med barn og unge SBU3006 Høst 2009
Relasjonskompetanse og anvendt atferdsanalyse Relasjonskompetanse og anvendt atferdsanalyse Høst 2009 / Vår 2010
Barnevern i et minoritetsperspektiv Barnevern i et minoritetsperspektiv Høst 2009
Forvaltningsrett II Bachelor og årsstudium i juss JUS 1003/1 Høst 2009 / Vår 2010
Forvaltningsrett II Bachelor i juss Høst 2009
Innføring i generell psykologi og psykologiens historie Årsstudium og bachelor i psykologi 1PSY100 Høst 2009
Norske og internasjonale rettslige institusjoner Bachelor i juss Høst 2009
Relasjonskompetanse og anvendt atferdsanalyse Relasjonskompetanse og anvendt atferdsanalyse Høst 2009 / Vår 2010
Kognitiv psykologi Psykologi Høst 2009
Emne 2: Rådgivning - fagtemaer Videreutdanning i Rådgivning Vår 2010
Empowerment - perspektiver og praksis Master i velferdsforvaltning og Master i Helse- og sosialfaglig arbeid med barn og unge 1 MAEMPOW/1 Vår 2010
Emne 8: Operativt ambulansearbeid Nasjonal Paramedic-utdanning, påbygningsstudium Vår 2010
Emne 8: Operativt ambulansearbeid Nasjonal Paramedic-utdanning, påbygningsstudium Vår 2010
Karriereveiledning Karriereveiledningsstudiet 1503 Vår 2010
Emne 7: Sykehushospitering Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge PAB2004 Vår 2010
Teoretiske perspektiv for barnevernpedagogens virksomhet Bachelor i barnevern 1BV06 Vår 2010
Metode II Bachelor i psykologi 1PSMETOD Høst 2009 / Vår 2010
Utviklingspsykologi Årsstudium og bachelor i psykologi Psy 1005 Vår 2010
Miljøterapeutisk arbeid Miljøterapeutisk arbeid med barn og unge MBU 3001/2 Vår 2010
Kommunikasjon, samhandling og relasjonsarbeid Master i helse og sosialfaglig arbeid med barn og unge, Master i velferdsforvaltning 1MAKOMSA Vår 2010
Marginaliseringsprosesser i velferdssamfunnet Master i helse- og sosialfaglig arbeid med barn og unge, Master i velferdsforvaltning VFP3007 Vår 2010
Emne 5. Habilitering, mestring og velferd. Metodisk arbeid Mestring av rusepisoder og tilbakefallsforebyggende arbeid MARTA Vår 2010
Pedagogisk psykologi Bachelor i psykologi PSY2001 Vår 2010
Sosialpsykologi Årsstudium og Bachelor i psykologi 1PSY102 Vår 2010
Psykologiens metodologi Årsstudium og Bachelor i psykologi 1PSY101 Vår 2010
Barnevernsfaglig utredningsarbeid Master i helse- og sosialfaglig arbeid med barn og unge, Master i velferdsforvaltning 1MABARNE Vår 2010
Forebyggende arbeid med utsatte barn, unge og deres familier Master i helse- og sosialfaglig arbeid med barn og unge 1MAFOREB/1 Vår 2010
Emne 5. Praksis og barnevernfaglig fordypning Bachelor i barnevern 5 Vår 2010
Emne 1: Kommunikasjon og etikk Paramedic - Nasjonal Paramedicutdanning 1PAR 02/3 Vår 2010
Emne 2: Helserett Paramedic - Nasjonal Paramedicutdanning 1 PAR 01/2 Vår 2010
Emne 4: Akuttmedisin 1 Paramedic - Nasjonal Paramedicutdanning 1 PAR 03/2 Vår 2010
Emne 5: Akuttmedisin 1 Paramedic - Nasjonal Paramedicutdanning 1 PAR 04/2 Vår 2010
Coaching, selvledelse og samhandling Lupos Vår 2010
Pedagogikkens historie og grunnbegreper Bachelor barnevern, sosialt arbeid, vernepleie - pluss eksterne studenter med brukererfaring Vår 2010
Emne 6. (Selvvalgt fellesemne for bachelor i sosialt arbeid og bachelor i barnevern) 3bbvp, 3bsos og 3bvpl Vår 2010
Psykologi PSY 1002 Vår 2010
Forskning i eget fag Bachelor i sosialt arbeid Vår 2010
Praksis med praksisforberedende undervisning Bachelor i sosialt arbeid Vår 2010
Bachelor barnevern, sosialt arbeid og vernepleie. Vår 2010
Fellesemne: Tverrprofesjonell samarbeidslæring Bachelor i sosialt arbeid, Bachelor i barnevern og Bachelor i vernepleie Vår 2010
Tverrfaglig samordning og organisering av tjenestetilbudet for barn og unge Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge Vår 2010
Sist oppdatert: Administrator User 24.05.2011
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L