Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2009 / 2010 > Pensum tilhørende HIS - Avdeling for Humaniora, Idrett og Samfunnsvitenskap

Pensum tilhørende HIS - Avdeling for Humaniora, Idrett og Samfunnsvitenskap

Emne Studium Emnekode Semester
Bachelor i samtidshistorie/internasjonale studier Høst 2009
Bachelor i samtidshistorie/internasjonale studier Vår 2010
Master i pedagogikk ped 3010/1 Vår 2010
Høgskolepedagogikk Vår 2009
Årsstudium og bachelor i sosiologi 2SOSAMF/1 Vår 2010
Årsstudium i pedagogikk (deltid) GPD 1001/1 Høst 2009 / Vår 2010
Bachelorstudiene 2exph/1 Høst 2009
Bachelor i film og fjernsynsvitenskap, Bachelor i samfunnsfag, Bachelor i kulturprosjektledelse, Bachelor i prosjektledelse for fjernsyn 1exfac1 Høst 2009
Bachelor i pedagogikk Høst 2009 / Vår 2010
Idrett Høst 2009
Bachelor i idrett IDR2001 Høst 2009
Årsstudium / bachelor i idrett Høst 2009
baidr IDR2002 Vår 2010
Bachelor i pedagogikk/spesialpedagogikk DESPE/ FOSPE Høst 2009 / Vår 2010
Bachelor og årsstudium i idrett IDR1002/1 Høst 2009
Bachelor og årsstudium i idrett Høst 2009 / Vår 2010
Elevvurdering og læring Høst 2009 / Vår 2010
Årsstudium i pedagogikk (heltid) Høst 2009 / Vår 2010
Master i spesialpedagogikk SPE3002 Vår 2010
Master i pedagogikk og spesialpedagogikk PED3001/2 Høst 2009
Bachelor i idrett idr1008 Høst 2009 / Vår 2010
Bachelor i idrett idr1005 Høst 2009 / Vår 2010
Arkiv- og informasjonsforvaltning Høst 2009
Språk og kommunikasjon 1553 Høst 2009
Bachelor i internasjonale studier INT 1004 Høst 2009
Master i spesialpedagogikk 3005/1 Høst 2009
Master i spesialpedagogikk SPE 3003/1 Høst 2009
Årsstudium i samtidshistorie og internasjonale studier, bachelor i samtidshistorie og bachelor i internasjonale studier SHI1001 Høst 2009
Årsstudium og bachelor i sosiologi 2SOINNF Høst 2009
Bachelor i sosiologi SOS2001 Høst 2009
Bachelor Internasjonale studier SHI1004/1 Vår 2010
Bachelor i internasjonale studier INT 1001 Høst 2009
Bachelor i sosiologi SOS2002 Vår 2010
ÅR/BA Sosiologi SOS1001/2 Vår 2010
Master i pedagogikk, Master i spesialpedagogikk 1MAVITEN Høst 2009
Pedagogikk, Spesialpedagogikk, Sosiologi, Internasjonale studier Fospexfac Høst 2009 / Vår 2010
Arkiv- og informasjonsforvaltning Vår 2010
Bærekraftig samfunn BÆR1001 Vår 2010
Årsstudium i pedagogogikk 4.problemområde Vår 2010
Årsstudium idrett IDR1011 Vår 2010
Bacherlor i sosiologi F1001 Høst 2007
Master i spesialpedagogikk SPE3004/1 Vår 2010
Bachelor i samtidshistorie/internasjonale studier INT 1006 Vår 2010
Samtidshistorie/internasjonale studier SSHI1002 Vår 2010
2BAIDR ? ikke oppgitt Vår 2010
Interseksjonalitet i teori og praksis Vår 2010
Sist oppdatert: Administrator User 24.05.2011
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L