Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2009 / 2010 > Pensum tilhørende ØKORG - Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap

Pensum tilhørende ØKORG - Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap

Emne Studium Emnekode Semester
Bachelor i organisasjon og ledelse / bachelor i sosiologi / årsstudium i sosiologi OLA 1002 Høst 2009
Bachelor i opplevelses- og attraksjonsutvikling Ikke oppgitt Høst 2009 / Vår 2010
Bachelor i reiseliv / Årsstudium i reiseliv / Bachelor i opplevelses- og attraksjonsutvikling RLS1016/1 Vår 2010
Mat, kultur og reiseliv Høst 2009
Mat, kultur og reiseliv Vår 2010
Turledelse - tilrettelegging av naturbasert reiseliv Høst 2009 / Vår 2010
Innføring/Hva er reiseliv Høst 2009
Bachelor i organisasjon og ledelse Ola2001 Høst 2009
Personalutvikling og ledelse, del 1 Høst 2009 / Vår 2010
Bachelor i organisasjon og ledelse Ola2002 Høst 2009
Bachelor i reiseliv RLS2003 Høst 2009
Bachelor i reiseliv og Bachelor i opplevelses- og attraksjonsutvikling RLS 1017 Høst 2009
Bachelor i reiseliv og bachelor i opplevelses- og attraksjonsutvikling RLS 1015 1 Vår 2009
BA reiseliv 1013/ 1 Vår 2010
Bachelor i reiseliv Høst 2009
Bachelor i reiseliv RLS1018 Høst 2009
Bachelor i opplevelses- og attraksjonsutvikling, Bachelor i reiseliv rls2002 Høst 2009
Bachelor i organisasjon og ledelse OLA1001 Høst 2009
Bachelor i opplevelses- og attraksjonsutvikling OPA 1001/1 Høst 2009
Bachelor i reiseliv RLS1019 Høst 2009
Bachelor i økonomi og administrasjon, Årsstudium i økonomi og administrasjon ØKA1015 Høst 2009
Bachelor i økonomi og administrasjon Høst 2009
Bachelor i økonomi og administrasjon Vår 2010
Bachelor i reiseliv og Bachelor i opplevelses- og attraksjonsutvikling RLS1010 Høst 2009
Bachelor i opplevelses-og attraksjonsutvikling OPA1004 Høst 2009
Bachelor i opplevelses- og attraksjonsutvikling OPA1002 Høst 2009
Bachelor i økonomi og administrasjon ØKA1019 Høst 2009
Lønns- og personalarbeid LØPE01 Høst 2009
Bachelor i økonomi og administrasjon ØKA1012/1 Høst 2009
Bachelor i økonomi og administrasjon og Årsstudium i økonomi og administrasjon ØKA1021 Høst 2009
Bachelor i økonomi og administrasjon Høst 2009
Bachelor i økonomi og administrasjon Høst 2009
Bachelor i økonomi og administrasjon Høst 2009
Master i Public Administration, bredde, dybde Inn3005 Høst 2009
Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning Kom1002/1 Høst 2009 / Vår 2010
Bachelor i økonomi og administrasjon ØKA2004 Høst 2009
Bachelor i økonomi og administrasjon ØKA2001 Høst 2009
Bachelor og årsstudium i økonomi og administrasjon ØKA1018 Høst 2009 / Vår 2010
Bachelor og årsstudium i økonomi og administrasjon ØKA1013 Høst 2009
Master i innovasjon og næringsutvikling, Master i Public Administration INN3001/2 Høst 2009
Bachelor i reiseliv RLS1012/1 Høst 2009
Bachelor i reiseliv RLS2004 Høst 2009
Master i innovasjon og næringsutvikling, Master i moderne forvaltning MPA INN3002 Høst 2009
Master i innovasjon og næringsutvikling INN3003/ Høst 2009
Reiseliv / opplevelser Vår 2010
UTVEKSLING SMF1081 Høst 2009 / Vår 2010
Bachelor i reiseliv, Bachelor i opplevelse og attaksjonsutvikling RLS1014 Vår 2010
Bachelor i organisasjon og ledelse (BOL), Bachelor i opplevelsesproduksjon og attraksjonsutvikling BAOPAU) OLA1004 Vår 2010
ØKADM ØKA1017/1 Vår 2010
Master i Public Administration INN3006 Vår 2010
MPA - bredde og dybde PAD 3001/1 Vår 2010
Bachelor i organisasjon og ledelse OLA 2004 Vår 2010
Bachelor i reiseliv og Bacelor i opplevelses- og attraksjonsutvikling RLS1015 Vår 2010
Bachelor i økonomi og administrasjon ØKA Vår 2010
Bachelor i økonomi og administrasjon Vår 2010
Års- og bachelorstudium i økonomi og administrasjon ØKA1016 Vår 2010
Bachelor i økonomi og administrasjon ØKA2008 Vår 2010
Bachelor i organisasjon og ledelse OLA2003 Vår 2010
Bachelor i økonomi og administrasjon, Årsstudium i økonomi og administrasjon ØKA1014/1 Vår 2010
Bachelor i økonomi og administrasjon, Årsstudium i økonomi og administrasjon ØKA1011 Vår 2010
Bachelor i økonomi og administrasjon, Årsstudium i økonomi og administrasjon ØKA2003 Vår 2010
MA Innovasjon og næringsutvikling INN 3004/1 Vår 2010
Bachelor i økonomi og administrasjon Vår 2010
Lønns- og personalarbeid 2PADMAT Vår 2010
Bachelor i reiseliv / opplevelser og attraksjonsutvikling RLS2005 Vår 2010
Bachelor i reiseliv RLS1008 Vår 2010
Bachelor i organisasjon og ledelse OLA2005 Vår 2010
Sist oppdatert: Administrator User 24.05.2011
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L