Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2010 / 2011 > Pensum tilhørende AHS - Avdeling for helse og sosialfag

Pensum tilhørende AHS - Avdeling for helse og sosialfag

Emne Studium Emnekode Semester
Bachelor i psykologi PSY2201 Høst 2010
Bachelor i psykologi, Årsstudiet i psykologi PSY1008 Vår 2011
Coaching, selvledelse og organisasjonspsykologi LEDSKA Vår 2010
Bachelor i barnevern 1 BVO7 Høst 2010
Nasjonal Paramedic-utdanning 1PAR 08/1 Høst 2010
Nasjonal Paramedic-utdanning 1PAR 07/2 Høst 2010
Veiledningsstudium for Arbeids- og velferdsetaten Høst 2010
Veiledningsstudium for Arbeids og velferdsetaten Vår 2011
Videreutdanning i Rådgivning Høst 2010 / Vår 2011
Sosialpedagogisk rådgivning Høst 2010
Videreutdanning i Rådgivning 1 Høst 2010
Bachelor i barnevern 1BV01/3 Høst 2010 / Vår 2011
Økonomisk rådgivning Høst 2010 / Vår 2011
Karriereveiledning Høst 2010 / Vår 2011
Bachelor i barnevern Høst 2010
Bachelor i vernepleie VPLD01/01 Høst 2010 / Vår 2011
Bachelor i sosialt arbeid 1SO/O1 Høst 2010 / Vår 2011
Bachelor i barnevern 1BV/01 Høst 2010 / Vår 2011
Bachelor i vernepleie 1 VP 12 Høst 2010
Master i velferdsforvaltning Høst 2010
Master i helse- og sosialfaglig arbeid med barn og unge 1MAOPPSO Høst 2010
Bachelor i vernepleie 1VP10 Vår 2011
Bachelor i sosialt arbeid 1SO05 Høst 2010
Bachelor i vernepleie 1VP10 Høst 2010
Bachelor i sosialt arbeid SOA2001 Høst 2010
Bachelor i psykologi PSY1003 Høst 2010
Bachelor i vernepleie 1VP 11 Vår 2011
Bachelor i juss JUS 1006/1 Vår 2011
Bachelor i juss JUS 2004/1 Vår 2011
Bachelor i juss, Årsstudium i juss JUS1002/1 Høst 2010
Helserett 1HELSE Høst 2010
Bachelor i juss, Årsstudium i juss JUS1001 Høst 2010 / Vår 2011
Bachelor i juss JUS2001/1 Høst 2010
Bachelor i sosialt arbeid 1SO01 Høst 2010 / Vår 2011
Bachelor i juss, Årsstudium i juss JUS1004/1 Vår 2011
Relasjonskompetanse og anvendt atferdsanalyse 1342 Høst 2010 / Vår 2011
Bachelor i juss Høst 2010
Bachelor i juss Vår 2011
Videreutdanning i veiledning Høst 2010
Videreutdanning i veiledning Vår 2011
Bachelor i juss, Årsstudium i juss Jus 1003/1 Høst 2010 / Vår 2011
Bachelor i juss Jus2003/1 Høst 2010 / Vår 2011
Bachelor i juss Jus2002/1 Høst 2010
Bachelor i juss Høst 2010
Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge H- 10 (Emne 1) Høst 2010
Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge H- 10 (Emne 2) Høst 2010
Bachelor i psykologi, Årsstudium i psykologi PSY1004 Høst 2010
Bachelor i juss JUS2007 Vår 2011
Master i helse- og sosialfaglig arbeid med barn og unge / Master i velferdsforvaltning 1MAVITEN Høst 2010
Bachelor i psykologi PSY2002 Høst 2010
Bachelor i psykologi, Årsstudium i psykologi PSY1005 Høst 2010
Bachelor i psykologi PSY1012 Høst 2010
Bachelor i psykologi PSY1013 Høst 2010
Master i velferdspolitikk, Master i velferdsforvaltning, Master i helse- og sosialfaglig arbeid med barn og unge Vår 2011
Nasjonal Paramedic-utdanning, påbygingsstudium Vår 2011
Bachelor i barnevern 210070 Vår 2011
Nasjonal Paramedic-utdanning 1PAR02/3 Vår 2011
Nasjonal Paramedic-utdanning 1PAR01/2 Vår 2011
Master i Velferdspolitikk og Helse- og sosialfaglig arbeid med barn og unge 1MAEMPOW Vår 2011
Bachelor i barnevern Emne 5 Vår 2011
Bachelor i sosialt arbeid Vår 2011
Bachelor i sosialt arbeid Vår 2011
Sosialpedagogisk rådgivning Vår 2011
Master i helse- og sosialfaglig arbeid med barn og unge, Master i velferdsforvaltning 1MABARNE Vår 2011
Master i helse- og sosialfaglig arbeid med barn og unge 1MAFOREB/1 Vår 2011
Bachelor i psykologi 1PSABNOR 1 Vår 2011
Årsstudium og bachelor i juss Jus1005/1 Vår 2011
Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge H- 10 (Emne 4) Høst 2010 / Vår 2011
Bachelor barnevern, sosialt arbeid og vernepleie Vår 2011
Bachelor barnevern, sosialt arbeid og vernepleie Vår 2011
Bachelor i psykologi IPSMETOD Vår 2011
Bachelor i barnevern, sosialt arbeid og vernepleie Vår 2011
Bbvp, bsos og bvpl Vår 2011
AHS Vår 2011
Bachelor i psykologi PSY2001 Vår 2011
Psykologi PSY2204/1 Vår 2011
Nasjonal Paramedic-utdanning, påbygningsstudium Vår 2011
Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge Vår 2011
Års- og Bachelor i psykologi PSY1007 Vår 2011
Sist oppdatert: Administrator User 24.05.2011
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L