Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Pensum > Pensum 2010 / 2011 > Pensum tilhørende HIS - Avdeling for Humaniora, Idrett og Samfunnsvitenskap

Pensum tilhørende HIS - Avdeling for Humaniora, Idrett og Samfunnsvitenskap

Emne Studium Emnekode Semester
Bachelor i internasjonale studier, Bachelor i samtidshistorie, Årsstudium i samtidshistorie og internasjonale studier Vår 2010
Bachelor i internasjonale studier, Bachelor i samtidshistorie, Årsstudium i samtidshistorie og internasjonale studier Høst 2010
Bachelor i sosiologi 2SOSPORT/2 Høst 2010
Bachelor i pedagogikk PED 1004 Høst 2010
Pedagogikk heltid PED1002 Høst 2010
Årsstudium i pedagogikk (heltid) PED1003 Vår 2011
Bachelor i pedagogikk Høst 2010
Årsstudium i pedagogikk (deltid) PED 1003/D Høst 2010 / Vår 2011
Bachelor i pedagogikk Vår 2011
Bachelor og årsstudium juss, Bachelor i pedagogikk/spesialpedagogikk, Bachelor i sosiologi,Bachelor i samtidshistorie, Bachelor i internasjonale studier, Bachelor i film og fjernsynsvitenskap, 2exph Høst 2010
Master i pedagogikk, Master i spesialpedagogikk PED3001/2 Høst 2010
Bachelor i internasjonale studier, Bachelor i samtidshistorie, Bachelor i sosiologi, Bachelor i Ped/Spesped, Bachelor i film og fjerrnsynsvitenskap. 1exfac1 Høst 2010
Master i spesialpedagogikk 3003/1 Høst 2010
Master i spesialpedagogikk 3005/1 Høst 2010
Master i pedagogikk Vår 2011
Bachelor i internasjonale studier, Bachelor i samtidshistorie, Bachelor i sosiologi INT1003/1 Høst 2010
Bachelor i idrett IDR 1002/1 Høst 2010
Bachelor i idrett IDR 1003/1 Høst 2010 / Vår 2011
Bachelor i internasjonale studier, Bachelor i samtidshistorie, Årsstudium i samtidshistorie og internasjonale studier SHI1001 Høst 2010
Bachelor i idrett / årsstudium i idrett IDR1010 Høst 2010
Arkiv- og informasjonsforvaltning Høst 2010
Bachelor i idrett IDR1006 Høst 2010
Bachelor i idrett IDR2001 Høst 2010
Årsstudium og bachelor i sosiologi 2SOINNF Høst 2010
Bachelor i sosiologi SOS2001 Høst 2010
Spesialpedagogikk 1553 Høst 2010
Nasjonal Paramedic-utdanning, påbygningsstudium Høst 2010
Elevvurdering ELEV3001 Høst 2010 / Vår 2011
Fordypningsår Samtidshistorie og internasjonale studier BHIS2001 Høst 2010
BA internasjonale studier SHI1004/1 Høst 2010
Arkiv- og informasjonsforvaltning Vår 2011
Spesialpedagogikk FOSPE / DESPE Vår 2011
Master spesialpedagogikk SPE3002 Vår 2011
Bachelor i idrett IDR2004 Høst 2010
Bacheloroppgave i sosiologi SOS2002/1 Vår 2011
ÅR/BA Sosiologi SOS1001/2 Vår 2011
Spesialpedagogikk SPE 3004/1 Vår 2011
Årsstudium i pedagogikk Vår 2011
Bachelor i pedagogikk, spesialpedagogikk, sosiologi, internasjonale studier, samtidshistorie, film- og fjernsynsstudier Vår 2011
Bærekraftig samfunn, valgbart for enkelte bachelorstudier ved HiL BÆR1001 Vår 2011
Didaktikk 3009/1 Vår 2011
Bachelor i internasjonale studier, Bachelor i samtidshistorie, Årsstudium i internasjonale studier / samtidshistorie SHI1002/1 Vår 2011
Idrett IDR1011 Vår 2011
Idrett IDR1005 Vår 2011
Bachelor i samtidshistorie/internasjonale studier INT 1006 Vår 2010
Internasjonale studier INT 2001 Vår 2011
Årsstudium og bachelor i sosiologi 2SOSAMF/1 Vår 2011
Bachelor i film og fjernsynsvitenskap FFV1001 Vår 2011
Bachelor i idrett 1008 Vår 2011
Etter- og videreutdanning (MA-nivå) Vår 2011
baidr IDR2002 Vår 2011
Internasjonale studier med historie INT1001 Vår 2011
Sist oppdatert: Administrator User 24.05.2011
20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L