Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Studier > Etter- og videreutdanning

Etter- og videreutdanning (EVU)

evu

Høgskolen i Innlandet - Lillehammer (HiL) tilbyr en rekke etter- og videreutdanningstilbud (EVU). Tilbudene er tilrettelagt for deg som ønsker å kombinere studier med arbeid eller andre aktiviteter. De fleste studiene har en samlingsbasert studiemodell og bruker teknologi som gjør det mulig å følge undervisningen, selv om du ikke bor i nærheten av høyskolen.

Med etterutdanning menes kurs på høgskolenivå som ikke gir studiepoeng. Videreutdanning gir studiepoeng.

 

Søknadsfrist

De fleste studier og kurs som har oppstart på høstsemesteret har søknadsfrist 15. april, mens søknadsfristen for vårsemesteret er 1. november. Det er likevel varierende frister for noen studier og kurs. For studier som har ledige studieplasser vil det bli gjennomført løpende opptak etter søknadsfristens utløp.

 

Søknad om opptak
Informasjon om opptak finner du her eller på studienes presentasjonssider.

 

Etter-og videreutdanningstilbud:

Her finner du oversikt kurs som tilbys som ikke har studiepoeng.

Nettkurs i læringsfremmende vurdering (på www.llw.se) Løpende påmelding  og oppstart

Nettkurs digitale fortellinger (på www.llw.se) - Løpende påmelding og oppstart

Læringsmiljø og gruppeledelse  Søknadsfrist 01.12.2015

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L