HiL > Studier > Ledige studieplasser høsten 2014

Ledige studieplasser høsten 2014

Se oversikten til høyre for hvilke studier som har ledige studieplasser i lokalt opptak. 

Se oppdatert oversikt over års- og bachelorstudier med ledige studieplasser i SO . Ledige studieplasser er søkbare fra 20. juli.

Løpende opptak: Studier som har ledige studieplasser etter ordinær søknadsfrist har løpende opptak. Det vil si at kvalifiserte søkere tilbys studieplass inntil studiet er fullt.

Lokalt opptak (søknadsweb

Gjelder deltidsstudier, videreutdanninger og mastere.

Viktige tidsfrister:

1.mars
  • Søknadsfrist for søkere med realkompetanse, utdanning fra utlandet, og for søkere som ber om særskilt vurdering eller tidlig opptak. Les mer om vurdering av realkompetanse. Les mer om øvrig kompetanse.
15.april
  • Ordinær søknadsfrist for opptak høstsemesteret.
Uke 17
  • Ledige studieplasser legges ut.
 1.nov
  • Ordinær søknadsfrist for opptak vårsemesteret.

Samordna opptak (SO)

Gjelder alle års- og bachelorstudier på heltid samt Årsstudium i pedagogikk på deltid.

Viktige tidsfrister:

1.mars
  • Søknadsfrist for søkere med realkompetanse, utdanning fra utlandet, og for søkere som ber om særskilt vurdering eller tidlig opptak. Les mer om vurdering av realkompetanse. Les mer om øvrig kompetanse.
15.april
  • Ordinær søknadsfrist for opptak høstsemesteret
1.juli
  • Frist for å omprioritere blant studiene du har søkt på, og for ettersending av vitnemål / kompetansebevis for utdanning som avsluttes om våren.
20.juli
  • Melding om opptak sendes ut.
19.juli
  • Oversikt over ledige studieplasser legges ut, og de er søkbare fra 20. juli.

Velkommen som søker til studier ved Høgskolen i Lillehammer! 

Sist oppdatert: Berit Kletthagen 19.07.2014

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L