HiL > Studier > Ledige studieplasser våren 2015

Nyttige lenker

Viktige frister for opptak

Frister for opptak til høstsemesteret:

1.mars:
Søknadsfrist for søkere med realkompetanse, utdanning fra utlandet og for søkere som ber om særskilt vurdering eller tidlig opptak. Les mer om øvrig kompetanse.

15. april:
Ordinær søknadsfrist for opptak høstsemesteret

Uke 17:
Ledige studieplasser legges ut

.

Frist for opptak til vårsemesteret:

1.november:

Ordinær søknadsfrist for opptak vårsemesteret 

.................

Frister for opptak til høstsemesteret:

1. mars:
Søknadsfrist for søkere med realkompetanse, utdanning fra utlandet og søkere som ber om særskilt vurdering eller tidlig opptak. Les mer om øvrig kompetanse

15. april:
Ordinær søknadsfrist for opptak høstsemesteret

1. juli:
Frist for å omprioritere blant studiene du har søkt på, og for ettersending av vitnemål/kompetansebevis for utdanning som avsluttes om våren

20. juli:
Melding om opptak sendes ut

19. juli:
Oversikt over ledige studieplasser. Disse er søkbare fra 20. juli 

Kontaktinformasjon

Spørsmål vedrørende opptak rettes til:

Studenttorget
opptak@hil.no.
Tlf: 61 28 81 02

Opptak våren 2015

Se oversikten under for hvilke studier som har ledige studieplasser i lokalt opptak våren 2015.

Løpende opptak: Studier som har ledige studieplasser etter ordinær søknadsfrist har løpende opptak. Det vil si at kvalifiserte søkere tilbys studieplass inntil studiet er fullt.

NB! Søknadsfrist til Den Norske Filmskolen: 9. januar 2015 med studiestart høsten 2015 

Lokalt opptak (søknadsweb

Gjelder deltidsstudier, videreutdanninger og mastere.

Masterstudium med søknadsfrist (9. januar 2015):

Studier med søknadsfrist:

Samordna opptak (SO)

Gjelder alle års- og bachelorstudier på heltid samt Årsstudium i pedagogikk på deltid. Se oversikten til høyre for viktige frister.

 

Velkommen som søker til studier ved Høgskolen i Lillehammer! 

Sist oppdatert: Ane-Gunhild Amirnejad 15.12.2014

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L