HiL > Studier > Opptak høsten 2014

Nyttige lenker

Søkbare studier, opptak høsten 2014

Etter- og videreutdanninger:

Master:

 Master i helsefremmende lokalsamfunnsarbeid - MHPCC, 120 sp. Opptak skjer ved Høgskolen i Gjøvik.

Kontaktinformasjon

Spørsmål vedrørende opptak rettes til:

Studenttorget
opptak@hil.no.
Tlf: 61 28 81 02

Opptak høsten 2014

Du kan søke om opptak til våre studietilbud gjennom lokalt opptak eller samordna opptak.

Se oversikten til høyre for hvilke studier som er åpne for søkning i lokalt opptak. Studietilbudet i samordna opptak finner du her.

Lokalt opptak (søknadsweb

Gjelder deltidsstudier, videreutdanninger og mastere.

Søknadsfrister:

1.mars
  • Søknadsfrist for søkere med realkompetanse, utdanning fra utlandet, og for søkere som ber om særskilt vurdering eller tidlig opptak. Les mer om vurdering av realkompetanse. Les mer om øvrig kompetanse.
15.april
  • Ordinær søknadsfrist for opptak høstsemesteret.
Uke 17
  • Ledige studieplasser legges ut.
 1.nov
  • Ordinær søknadsfrist for opptak vårsemesteret.

Løpende opptak:
Studier som har ledige studieplasser etter ordinær søknadsfrist har løpende opptak. Det vil si at kvalifiserte søkere tilbys studieplass inntil studiet er fullt.

Studier i lokalt opptak med ledige studieplasser for høsten 2014, blir publisert etter påske ila uke 17.

Velkommen som søker til studier ved Høgskolen i Lillehammer!

Samordna opptak (SO)

Gjelder alle års- og bachelorstudier på heltid samt Årsstudium i pedagogikk på deltid.
Søknadsfrister:

1.mars
  • Søknadsfrist for søkere med realkompetanse, utdanning fra utlandet, og for søkere som ber om særskilt vurdering eller tidlig opptak. Les mer om vurdering av realkompetanse. Les mer om øvrig kompetanse.
15.april
  • Ordinær søknadsfrist for opptak høstsemesteret
1.juli
  • Frist for å omprioritere blant studiene du har søkt på, og for ettersending av vitnemål / kompetansebevis for utdanning som avsluttes om våren.
20.juli
  • Melding om opptak sendes ut
20.juli
  • Ledige studieplasser legges ut

 

Sist oppdatert: Berit Kletthagen 11.04.2014

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L