Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > Studier > Studiehåndbøker > Studiehåndbok 2011-2012

Studiehåndbok 2011 - 2012

Denne siden viser HiLs studieportefølje for studieåret 2011/2012

Årsstudier

Master

Bachelor

PhD/forskerutdanning

(kommer)

   
   

Etter- og videreutdanning

7,5 Deltid Arkiv- og informasjonssikkerhet 7,5
15 Deltid Arrangementsutvikling- og ledelse 15
180 Heltid Vernepleie_deltid 180
15 Deltid Barnevernfaglig utredningsarbeid 15
15 sp Deltid Basiskurs attføring 15 sp
15 Deltid Bevaring, registrering og formidling 15
Heltid Brosjyre
Heltid Brosjyre Arrangementsutvikling og ledelse
15 Deltid Bærekraftig samfunn 15
15 Deltid Elevvurdering og læring 15
15 Deltid Elevvurdering og læring - Trysil vgs 15
15 Deltid Empowerment - perspektiver og praksis 15
5 Deltid Farmakologi for ambulansepersonell 5
15 Deltid Flernivåstyring, partnerskap, planlegging 15
15 Deltid Forebyggende arbeid med utsatte barn, unge 15
15 Heltid Fotososiologi 15
15 Deltid Grunnleggende prinsipper for arkivfaget 15
30 Deltid Helserett 30
10 Heltid/deltid Interpretasjon - formidling av opplevelser 10
30 Deltid Karriereveiledning 30
30 Deltid Karriereveiledning 2 30
15 Deltid Kommunikasjon, samhandling og relasjonsarbeid 15
60 Deltid Kommunikasjonsrådgivning 60
15 Deltid Kunsthistorie – arkitektur, skulptur og maleri 15
15 Deltid Ledelsesteorier 15
30 Deltid Lederutvikling LUPOS - Helsefremmende ledelse 30
15 Deltid Lesing og skriving (vår 2012) 15
30 Deltid Lønns- og personalarbeid 30
15 Deltid LøPe - Påbygningsstudium Personalarbeid 15
15 Deltid Marginaliseringsprosesser i velferdssamfunnet 15
120 Deltid Helsefremmende lokalsamfunnsarbeid (MHPCC) 120
15 Deltid Mestring av rusepisoder (MARTA) 15
15 Heltid Moderne designhistorie 15
15 Heltid Moderne kunsthistorie 15
30 Deltid Nasjonal Paramedicutdanning - Påbygning Kull 2 30
60 Deltid Nasjonal Paramedicutdanning (Kull 2011-2012) 60
60 Deltid Nasjonal Paramedicutdanning (Kull 2012-2013) 60
30 Deltid Nasjonal Paramedicutdanning - Påbygning Kull 3 30
15 Deltid Norsk filmhistorie 15
15 Heltid Norwegian culture and society 15
30 Heltid/deltid Pedagogikk årsstudium, del 2 30
15 Deltid Pengespillavhengighet problemskapende dataspilling 15
15 Deltid Personalarbeid 15
30 Deltid Personalutvikling og ledelse 1 30
60 Deltid Psykososialt arbeid med barn og unge 60
30 Deltid Spesialpedagogikk - Deltakelse og marginalisering 30
30 Deltid Språk, lesing, skriving 30
15 Deltid Studentveiledning i praksis 15
30 Deltid Veiledning i Arbeids- og velferdsforvaltningen 30
30 Deltid Lønns- og personalarbeid (oppstart vår 2012) 30
60 Deltid Videreutdanning i rådgivning 60
60 Deltid Videreutdanning i veiledning 60
15 Deltid Økonomisk rådgivning 15
Sist oppdatert: Administrator User 27.11.2013

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L