Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

Førstelektorprogram

Førstelektorprogrammet ved Høgskolen i Lillehammer er et kvalifiseringstilbud for opprykk til førstelektorstilling og kan betraktes som en alternativ karrierevei til doktorgrad.

Førstelektorprogrammet har to hovedmål:

  • bidra til å styrke den institusjonelle kompetansen i utviklingsarbeid, med særlig vekt på utviklingsarbeid som er pedagogisk relevant i henhold til høgskolens studietilbud.
  • bidra til individuell kompetanseutvikling som en alternativ karrierevei til doktorgradsprogram og tradisjonell akademisk merittering.

Målgruppe
Programmet er åpent for høgskolelektorer og andre medarbeidere med tilsvarende formell kompetanse (hovedfag, mastergrad) ved Høgskolen i Lillehammer. Det er en forutsetning for deltakelse at søkeren har gjennomført kurset i høgskolepedagogikk eller lignende.

Programmets omfang og faglige krav
Programmet er normert til fulltidsarbeid over 2 ½ år. Normalt vil et programforløp innebære arbeid i halv stilling kombinert med stipendtildeling i halv stilling og gå over 5 år. Programmet består av en emne- og seminardel og en prosjektdel.

Samarbeidsprosjekt
Programmet er et samarbeidsprosjekt med Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Hedmark. Det er forankret i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger (FOR 2006-02-09-129).

Sist oppdatert: Kristin Korsvold 10.05.2012

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L