HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Askheim med bokkapittel

Skriv ut Skriv ut

Askheim med bokkapittel

Professor Ole Petter Askheim har skrive kapitlet «Recovery-perspektivet: Utfordrende, men utydelig og uklart» i boka "Et bedre liv. Historier, erfaringer og forskning om recovery ved rusmiddelmisbruk og psykiske helseproblemer" (red. A. Landheim m.fl.) på Gyldendal Akademisk.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 01.08.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L