Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Askheim om sosialt arbeid og brukarmedverknad

Askheim om sosialt arbeid og brukarmedverknad

Professor Ole Petter Askheim har publisert artikkelen «Men the gap – strategies for user involvement in social work education» i Social Work Education saman med Peter Beresford frå University of Essex, UK og Cecilia Heule frå Socialhögskolen, Universitetet i Lund.

Askheim heldt også opningsforedraget «Brukermedvirkning – maktoverdragelse, disiplinering eller ansvarliggjøring» på Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse sin nasjonale forskarkonferanse på Gardermoen 3. november 2016.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 07.11.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L