HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Askheim som opponent ved disputas i Trømsø

Skriv ut Skriv ut

Askheim som opponent ved disputas i Trømsø

Professor Ole Petter Askheim var førsteopponent for Vår Mathiesens ph.d.-avhandling «Brukermedvirkning i distriktspsykiatriske sentre – et interaksjonistisk perspektiv. Praktisering av «brukermedvirkning» i fellesrom og rapporter» ved Det helsevitenskaplige fakultet, UIT Norges arktiske universitet i Tromsø 28. april 2017.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 05.05.2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L