Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Bjørgen med rapport og foredrag

Bjørgen med rapport og foredrag

Førsteamanuensis Anne Mette Bjørgen har saman med Øystein Lund frå UiT har gjennomført ei deltakarundersøking på kurset SkoleVFL 1.0 i regi av Senter for livslang læring på HiL på oppdrag frå Utdanningsdirektoratet.

Bjørgen heldt vidare foredraget «Hva er viktig å tenke på når du skal tilrettelegge for god (e-)læring for voksne studenter» på Helse Sør-Øst sin fagdag om digital læring.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 02.12.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L