Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Bredvold, Engen og Amundsen om medarbeidardreven innovasjon

Bredvold, Engen og Amundsen om medarbeidardreven innovasjon

Førsteamanuensane Randi Bredvold, Marit Engen og Stein Amundsen presenterte paperet «Medarbeiderdreven innovasjon. Betydningen av tilhørighet» på NEON-konferansen i Tromsø 22. - 24. november 2016.

Amundsen presenterte også paperet «Myndiggjørende ledelse og resultatoppnåelse i NAV-kontorer: Betydningen av myndiggjorte medarbeidere» på same konferanse.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 29.11.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L