HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Diesen og Helseth i Norsk medietidsskrift

Skriv ut Skriv ut

Diesen og Helseth i Norsk medietidsskrift

Professorane Jan Anders Diesen og Tore Helseth har både publisert artiklar i Norsk medietidsskrift nr. 1/2017. Diesen har skrive artikkelen «På leting etter en gammel suksesshistorie» om kinopionéren Jens Chr. Gundersen, medan Helseth sitt bidrag er artikkelen «Mogul og mesén: Filmprodusenten Egil Monn-Iversen». Begge artiklane er ein del av forskinga innanfor det Forskningsrådsfinansierte prosjektet SIFTI.

Same nummer av tidsskriftet har også ei anmelding av fagboka "Den levende fortiden. Filmhistorie og filmhistoriografi" kor Diesen og Helseth er medforfattarar.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 27.03.2017

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L