Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Glemmestad om unge og arbeid

Glemmestad om unge og arbeid

Høgskolelektor og studieleiar Hanne Glemmestad var deltakar i paneldebatten «Kommer flere unge i jobb når døra blir smalere til arbeidsavklaringspenger?» under FO-dagane 3. november 2016. Debatten var eit innspel i den pågåande høyringsrunden om innstrammingar i AAP-ordninga som Arbeids - og sosialdepartementet har initiert.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 07.11.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L