Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Godeseth om tverrprofesjonell samarbeidslæring

Godeseth om tverrprofesjonell samarbeidslæring

Høgskolelektor Marit Godeseth heldt eit innlegg om TPS (tverrprofesjonell samarbeidslæring) på det årlege dialogseminaret som Sykehuset Innland, Høgskolene i Hedmark og Lillehammer, NTNU Gjøvik og Revmatismesykehuset AS arrangerte på Terningen Arena i Elverum 27. oktober 2016.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 18.11.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L