Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Grimsmo Jørgensen om mobbing

Grimsmo Jørgensen om mobbing

Høgskolelektor Ingrid Grimsmo Jørgensen heldt foredraget "Kunnskap om barns temperament, oppmerksomhet rundt foreldres oppdragelsesstil og riktig veiledning fra omgivelsen er sentralt for å forebygge mobbeatferd hos barn» for foreldre og lærarar ved Vingrom skole 21. september 2016.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 23.09.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L