Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Lillehammer er fra Høgskolen i Innlandet

HiL > hjem > Nyheter > Aktuelt formidlingsnytt > Grimsmo Jørgensen om mobbing på Gjøvik

Grimsmo Jørgensen om mobbing på Gjøvik

Høgskolelektor Ingrid Grimsmo Jørgensen heldt eit foredrag på NTNU Gjøvik om førebygging, avdekking og handsaming av mobbing i heimen for foreldre og lærarar ved Fredheim, Gjøvik og Lundstein skole 6. september 2016.

Sist oppdatert: Sigrun Dancke Skaare 07.09.2016

20©09 Høgskolen i Lillehammer, Postboks 952, 2604 Lillehammer | Fakturaadresse | Telefon: 61 28 80 00 | E-post: post@hil.no |L